Εκτέλεση σάρωσης για εκκαθάριση των περιττών στοιχείων του δίσκου

Η σάρωση για εκκαθάριση εκτελεί αναζήτηση στον μόνιμο δίσκο του υπολογιστή για προσωρινά και άχρηστα αρχεία, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση και να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος δίσκου. Το Norton 360 Online καταργεί αυτόματα τα προσωρινά και άχρηστα αρχεία από τον υπολογιστή σας.

Διάφορες δραστηριότητες, όπως η εκτεταμένη περιήγηση στο Web ή επαναλαμβανόμενες εγκαταστάσεις λογισμικού δημιουργούν προσωρινά αρχεία. Μπορείτε να εκτελέσετε σάρωση εκκαθάρισης με μη αυτόματο τρόπο ώστε να καταργήσετε αμέσως τα προσωρινά αρχεία.

Για να εκτελέσετε εκκαθάριση της ακαταστασίας δίσκου

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή Η/Υ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση εκκαθάρισης αρχείων.

  2. Όταν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, στο παράθυρο Προσαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Πληροφορίες για την εκκαθάριση ακαταστασίας δίσκου

Εκτέλεση εκκαθάρισης μητρώου

Πληροφορίες για την Προσαρμογή Η/Υ

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6958036_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011