Εκκαθάριση ακαταστασίας δίσκου

Με την πάροδο του χρόνου, στο μόνιμο δίσκο του υπολογιστή μπορεί να συσσωρευτούν πολλά προσωρινά και άχρηστα αρχεία. Εν τέλει, αυτά τα αρχεία μπορεί να μειώσουν σημαντικά το διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης στο δίσκο και να επηρεάσουν την απόδοση του υπολογιστή. Το Norton καθαρίζει αυτόματα τη συσσωρευμένη ακαταστασία δίσκου.

Τα προσωρινά αρχεία που προκαλούν ακαταστασία στον υπολογιστή μπορεί να προέρχονται από τις παρακάτω πηγές:

Εγκαταστάσεις λογισμικού

Όταν εγκαθιστάτε λογισμικό στον υπολογιστή, η διαδικασία εγκατάστασης δημιουργεί προσωρινά αρχεία ως μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να μην εκτελέσει εκκαθάριση αυτών των προσωρινών αρχείων μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Περιήγηση στο Web

Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης εκτελεί λήψη του κειμένου και των γραφικών που απαρτίζουν τα περιεχόμενα της σελίδας. Όταν ολοκληρώσετε την προβολή της σελίδας, το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να διατηρήσει τα περιεχόμενα της λήψης στον υπολογιστή. Τα περιεχόμενα που έχουν ληφθεί συμβάλουν στην ταχύτερη εμφάνιση της τοποθεσίας web σε περίπτωση που την προβάλετε ξανά. Αυτά τα αρχεία προγράμματος περιήγησης συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου.

Σφάλματα προγράμματος

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, ορισμένα προγράμματα δημιουργούν προσωρινά αρχεία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, ενώ εργάζεστε. Αν ένα πρόγραμμα τερματιστεί απροσδόκητα εξαιτίας σφάλματος λογισμικού, αυτά τα προσωρινά αρχεία ενδέχεται να παραμείνουν στον υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6958033_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016