Πληροφορίες για την εκκαθάριση ακαταστασίας δίσκου

Με την πάροδο του χρόνου, στον μόνιμο δίσκο του υπολογιστή μπορεί να συσσωρευτούν πολλά προσωρινά και άχρηστα αρχεία. Εν τέλει, αυτά τα αρχεία μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης στο δίσκο και να επηρεάσουν την απόδοση του υπολογιστή. Το Norton 360 Online εκτελεί αυτόματα εκκαθάριση της συσσωρευμένης ακαταστασίας δίσκου.

Τα προσωρινά αρχεία που προκαλούν ακαταστασία στον υπολογιστή μπορεί να έχουν την ακόλουθη προέλευση:

Εγκαταστάσεις λογισμικού

Όταν εκτελείτε εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή, η διαδικασία εγκατάστασης δημιουργεί προσωρινά αρχεία ως μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόγραμμα εγκατάστασης ενδέχεται να μην εκτελέσει εκκαθάριση αυτών των προσωρινών αρχείων μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Περιήγηση στο Web

Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης εκτελεί λήψη του κειμένου και των γραφικών που απαρτίζουν τα περιεχόμενα της σελίδας. Όταν ολοκληρώσετε την προβολή της σελίδας, το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να διατηρήσει τα περιεχόμενα της λήψης στον υπολογιστή. Τα περιεχόμενα λήψης συμβάλουν στην ταχύτερη λήψη της ιστοσελίδας σε περίπτωση που την επισκεπτείτε ξανά. Αυτά τα αρχεία προγράμματος περιήγησης συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου.

Σφάλματα προγράμματος

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, ορισμένα προγράμματα δημιουργούν προσωρινά αρχεία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, ενώ εργάζεστε. Εάν ένα πρόγραμμα τερματιστεί απροσδόκητα εξαιτίας σφάλματος λογισμικού, αυτά τα προσωρινά αρχεία ενδέχεται να παραμείνουν στον υπολογιστή.

Εκτέλεση σάρωσης για εκκαθάριση των περιττών στοιχείων του δίσκου

Πληροφορίες για τον κατακερματισμό δίσκων και αρχείων

Πληροφορίες για την Προσαρμογή Η/Υ

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6958033_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011