Κατακερματισμός δίσκου και αρχείων

Στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή βρίσκονται αποθηκευμένα όλα σας τα αρχεία, οι εφαρμογές σας και το λειτουργικό σύστημα Windows. Με την πάροδο του χρόνου τα κομματάκια πληροφοριών, που συναπαρτίζουν τα αρχεία, διασπείρονται σταδιακά στο δίσκο. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως κατακερματισμός. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, τόσο περισσότερο κατακερματίζονται οι δίσκοι.

Μετά την πρόσβαση σε ένα κατακερματισμένο αρχείο, η απόδοση του δίσκου επιβραδύνεται. Η απόδοση επιβραδύνεται διότι η κεφαλή του δίσκου εντοπίζει, φορτώνει, αποθηκεύει και καταγράφει όλα τα τμήματα του αρχείου. Αν κατακερματίζεται και ο ελεύθερος χώρος του δίσκου, η κεφαλή του δίσκου ίσως χρειαστεί να αναζητήσει επαρκή ελεύθερο χώρο για να αποθηκεύσει προσωρινά αρχεία ή αρχεία που έχουν προστεθεί πρόσφατα.

Το Norton βελτιστοποιεί τους μόνιμους δίσκους, για να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την ταχύτητα του υπολογιστή. Η βελτιστοποίηση αναταξινομεί τα τμήματα του αρχείου σε συνεχείς ή γειτονικές συστοιχίες. Όταν η κεφαλή του δίσκου διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του αρχείου σε μια θέση, η ανάγνωση του αρχείου στη μνήμη εκτελείται γρηγορότερα. Η βελτιστοποίηση ενοποιεί τον ελεύθερο χώρο, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός των νέων αρχείων που προστίθενται. Προσθέτει επιπλέον χώρο στις βασικές δομές δεδομένων προκειμένου να μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να κατακερματιστούν ξανά αμέσως.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6958030_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/06/2017