Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για τον κατακερματισμό δίσκων και αρχείων

Στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή βρίσκονται αποθηκευμένα όλα σας τα αρχεία, οι εφαρμογές σας και το λειτουργικό σύστημα Windows. Με την πάροδο του χρόνου τα κομματάκια πληροφοριών, που συναπαρτίζουν τα αρχεία, διασπείρονται σταδιακά στο δίσκο. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως κατακερματισμός. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, τόσο περισσότερο κατακερματίζονται οι δίσκοι.

Μετά την πρόσβαση σε ένα κατακερματισμένο αρχείο, η απόδοση του δίσκου επιβραδύνεται. Η απόδοση επιβραδύνεται διότι η κεφαλή του δίσκου εντοπίζει, φορτώνει, αποθηκεύει και καταγράφει όλα τα τμήματα του αρχείου. Αν κατακερματίζεται και ο ελεύθερος χώρος του δίσκου, η κεφαλή του δίσκου ίσως χρειαστεί να αναζητήσει επαρκή ελεύθερο χώρο για να αποθηκεύσει προσωρινά αρχεία ή αρχεία που έχουν προστεθεί πρόσφατα.

Το Norton 360 Online βελτιστοποιεί τους μόνιμους δίσκους για να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την ταχύτητα του υπολογιστή. Η βελτιστοποίηση αναταξινομεί τα τμήματα του αρχείου σε συνεχείς ή γειτονικές συστοιχίες. Όταν η κεφαλή του δίσκου έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του αρχείου σε μια θέση, η ανάγνωση του αρχείου γίνεται ταχύτερα στη μνήμη. Η βελτιστοποίηση ενοποιεί τον ελεύθερο χώρο έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός των νέων αρχείων που προστίθενται. Προσθέτει επιπλέον χώρο στις βασικές δομές δεδομένων έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να κατακερματιστούν ξανά αμέσως.

Μη αυτόματη βελτιστοποίηση μόνιμων δίσκων

Πληροφορίες για την αποτελεσματική χρήση της βελτιστοποίησης

Εκτέλεση σάρωσης για εκκαθάριση των περιττών στοιχείων του δίσκου

Πληροφορίες για την Προσαρμογή Η/Υ

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958030_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011