Τύποι ιών

Ένας ιός είναι ένα μικρό πρόγραμμα σχεδιασμένο να μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή, χωρίς να το γνωρίζετε και χωρίς την άδειά σας.

Ένα πρόγραμμα θεωρείται ιός, όταν κάνει τα ακόλουθα:

  • Εκτελείται αυτόνομα, χωρίς να προβείτε σε καμία ενέργεια

  • Δημιουργεί αντίγραφά του, ώστε να μπορεί να διασπείρεται σε άλλους υπολογιστές

Μπορεί να μην προορίζονται όλοι οι ιοί για πρόκληση βλαβών, ωστόσο ακόμα και οι ακίνδυνοι ιοί μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και τη σταθερότητα του υπολογιστή. Το Norton επιχειρεί να καταργήσει όλους τους ιούς από τον υπολογιστή σας.

Οι ιοί εμπίπτουν στις ακόλουθες αναγνωρισμένες κατηγορίες:

Ιοί μόλυνσης αρχείων

Αυτοί οι ιοί μολύνουν τα αρχεία προγραμμάτων. Όταν εκτελούνται μολυσμένα αρχεία, μπορούν να μεταδώσουν τους ιούς που μεταφέρουν σε άλλα αρχεία προγραμμάτων. Το Norton εκτελεί σάρωση όλων των αρχείων προγραμμάτων στον υπολογιστή, για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των ιών μόλυνσης αρχείων.

Ιοί εκκίνησης

Αυτοί οι ιοί προσκολλώνται στις περιοχές συστήματος του υπολογιστή και ενεργοποιούνται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Μπορούν να προσβάλλουν τους δίσκους ή άλλες συσκευές αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Το Norton εκτελεί σάρωση των περιοχών συστήματος του υπολογιστή με σκοπό τον εντοπισμό και την κατάργηση των ιών εκκίνησης.

Πολυτμηματικοί ιοί

Αυτοί οι ιοί χρησιμοποιούν τις τεχνικές αμφότερων των ιών εκκίνησης και μόλυνσης αρχείων. Το Norton εκτελεί σάρωση με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη τέτοιων ιών.

Ιοί μακροεντολών

Αυτοί οι ιοί προσκολλώνται σε αρχεία δεδομένων που περιέχουν εκτελέσιμα στοιχεία, όπως π.χ. αρχεία υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και επεξεργασίας κειμένου. Αυτοί οι ιοί διασπείρονται, όταν ένα πρόγραμμα εκτελεί το εκτελέσιμο τμήμα ενός αρχείου δεδομένων. Το Norton σαρώνει τα αρχεία δεδομένων για ιούς μακροεντολών και τους καταργεί.

Το Norton εκτελεί σάρωση του υπολογιστή τόσο για γνωστούς όσο και για άγνωστους ιούς.

Οι γνωστοί ιοί εντοπίζονται και επιδιορθώνονται αυτόματα. Οι άγνωστοι ιοί ανιχνεύονται αναλύοντας κάθε εκτελέσιμο αρχείο για τον εντοπισμό διαφόρων χαρακτηριστικών κοινών μεταξύ των ιών. Επιπλέον, το Norton ενημερώνεται αυτόματα μέσω Internet για να εμπλουτίσει και να βελτιώσει τη λίστα γνωστών ιών.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v6958021_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016