Άλλα προϊόντα

Τύποι ιών

Ένας ιός είναι ένα μικρό πρόγραμμα σχεδιασμένο να μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστή, χωρίς να το γνωρίζετε και χωρίς την άδειά σας.

Ένα πρόγραμμα θεωρείται ιός, όταν κάνει τα ακόλουθα:

  • Εκτελείται αυτόνομα, χωρίς να προβείτε σε καμία ενέργεια

  • Δημιουργεί αντίγραφά του, ώστε να μπορεί να διασπείρεται σε άλλους υπολογιστές

Μπορεί να μην προορίζονται όλοι οι ιοί για πρόκληση βλαβών, ωστόσο ακόμα και οι ακίνδυνοι ιοί μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και τη σταθερότητα του υπολογιστή. Το Norton 360 Online προσπαθεί να καταργήσει όλους τους ιούς από τον υπολογιστή σας.

Οι ιοί εμπίπτουν στις ακόλουθες αναγνωρισμένες κατηγορίες:

Ιοί μόλυνσης αρχείων

Αυτοί οι ιοί μολύνουν τα αρχεία προγραμμάτων. Όταν εκτελούνται μολυσμένα αρχεία, μπορούν να μεταδώσουν τους ιούς που μεταφέρουν σε άλλα αρχεία προγραμμάτων. Το Norton 360 Online εκτελεί σάρωση όλων των αρχείων προγραμμάτων στον υπολογιστή με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη των ιών μόλυνσης αρχείων.

Ιοί εκκίνησης

Αυτοί οι ιοί προσκολλώνται στις περιοχές συστήματος του υπολογιστή και ενεργοποιούνται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Μπορούν να προσβάλλουν τους δίσκους ή άλλες συσκευές αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή. Το Norton 360 Online εκτελεί σάρωση των περιοχών συστήματος του υπολογιστή με σκοπό τον εντοπισμό και την κατάργηση των ιών εκκίνησης.

Πολυτμηματικοί ιοί

Αυτοί οι ιοί χρησιμοποιούν τις τεχνικές αμφότερων των ιών εκκίνησης και μόλυνσης αρχείων. Το Norton 360 Online εκτελεί σάρωση με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη τέτοιων ιών.

Ιοί μακροεντολών

Αυτοί οι ιοί προσκολλώνται σε αρχεία δεδομένων που περιέχουν εκτελέσιμα στοιχεία, όπως π.χ. αρχεία υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και επεξεργασίας κειμένου. Αυτοί οι ιοί διασπείρονται, όταν ένα πρόγραμμα εκτελεί το εκτελέσιμο τμήμα ενός αρχείου δεδομένων. Το Norton 360 Online εκτελεί σάρωση των αρχείων δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό και την αφαίρεση ιών μακροεντολών.

Το Norton 360 Online εκτελεί σάρωση του υπολογιστή τόσο για γνωστούς όσο και για άγνωστους ιούς.

Οι γνωστοί ιοί εντοπίζονται και επιδιορθώνονται αυτόματα. Οι άγνωστοι ιοί ανιχνεύονται αναλύοντας κάθε εκτελέσιμο αρχείο για τον εντοπισμό διαφόρων χαρακτηριστικών κοινών μεταξύ των ιών. Επιπλέον, το Norton 360 Online ενημερώνεται αυτόματα μέσω Internet για να εμπλουτίσει και να βελτιώσει τη λίστα γνωστών ιών.

Τύποι κινδύνων

Τύποι απειλών

Τι να κάνετε αν εντοπιστεί κίνδυνος ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6958021_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011