Άλλα προϊόντα

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς

Το Norton 360 Online σάς προστατεύει πάντα από γνωστούς ιούς και από τις πιο πρόσφατες απειλές. Οι ρυθμίσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς παρακολουθούν τον υπολογιστή για τυχόν παρουσία ιών και προγραμμάτων spyware, καθώς και άλλων απειλών και θέτουν σε καραντίνα ή καταργούν αυτά τα στοιχεία.

Οι ρυθμίσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς προστατεύουν τον υπολογιστή από κινδύνους ασφαλείας που μπορεί να διακυβεύσουν την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών και του ιδιωτικού απορρήτου σας. Οι διαφορετικοί τύποι σάρωσης, όπως Σάρωση υπολογιστή, Σάρωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για ιούς και Σάρωση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων εντοπίζουν και εμποδίζουν τη μόλυνση του υπολογιστή σας από ιούς.

Οι ρυθμίσεις προστασίας από ιούς λαμβάνουν τους πιο πρόσφατους ορισμούς ιών μέσω των ενημερώσεων ορισμών και διατηρούν τον υπολογιστή σας ασφαλή από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφαλείας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς:

Αυτόματη προστασία

Με τις ρυθμίσεις Αυτόματης προστασίας μπορείτε να ελέγξετε τη σάρωση και την παρακολούθηση του υπολογιστή.

Αυτή η λειτουργία προστατεύει τον υπολογιστή εκτελώντας συνεχή έλεγχο για ιούς και λοιπούς κινδύνους ασφαλείας. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

 • Προστασία σε πραγματικό χρόνο

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Προστασία σε πραγματικό χρόνο για να προστατεύετε συνεχώς τον υπολογιστή σας, ελέγχοντας για ιούς και άλλους κινδύνους ασφαλείας.

 • Προστασία χρόνου εκκίνησης

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προστασία χρόνου εκκίνησης που παρέχει αυξημένο επίπεδο ασφαλείας από τη στιγμή εκκίνησης του υπολογιστή σας. Αυτή η επιλογή διασφαλίζει καλύτερη ασφάλεια εκτελώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την προστασία του υπολογιστή σας, από τη στιγμή που θα πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Σαρώσεις και κίνδυνοι

Με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Σαρώσεις και κίνδυνοι μπορείτε να προσαρμόσετε τις σαρώσεις που εκτελεί το Norton 360 Online στον υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις της λειτουργίας Σαρώσεις και κίνδυνοι:

 • Σαρώσεις υπολογιστή

  Το Norton 360 Online σας επιτρέπει να εκτελείτε διαφορετικούς τύπους σαρώσεων για να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τυχόν μόλυνση από ιούς του υπολογιστή σας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες επιλογές της λειτουργίας Σαρώσεις υπολογιστή, για να προσαρμόσετε τις σαρώσεις που εκτελεί το Norton 360 Online στον υπολογιστή. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε τη σάρωση συμπιεσμένων αρχείων και εγγράφων του Microsoft Office.

 • Προφίλ σαρώσεων απόδοσης

  Οι ρυθμίσεις προφίλ απόδοσης σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σάρωσης του υπολογιστή σας από το Norton 360 Online με βάση την ψηφιακή υπογραφή και το επίπεδο αξιοπιστίας των αρχείων.

 • Προστατευμένες θύρες

  Το Norton 360 Online προστατεύει τις θύρες POP3 και SMTP του προγράμματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των θυρών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας POP3 και SMTP, για την προστασία της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας. Εάν οι αριθμοί των θυρών SMTP και POP3, που σας παρείχε ο πάροχος υπηρεσιών Internet (ISP) για το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είναι διαφορετικοί από τους προεπιλεγμένους αριθμούς των θυρών SMTP και POP3, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Norton 360 Online ώστε να προστατεύει αυτές τις θύρες.

 • Σάρωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για ιούς

  Η Σάρωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για ιούς σας προστατεύει από τις απειλές που αποστέλλονται ή λαμβάνονται σε συνημμένα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να καθορίσετε με ποιον τρόπο θα συμπεριφέρεται το Norton 360 Online κατά τη σάρωση μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με βάση τις επιλογές που ορίζετε, το Norton 360 Online σαρώνει αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αποστέλλετε ή λαμβάνετε.

 • Σάρωση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων

  Η επιλογή Σάρωση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σας επιτρέπει να προσαρμόζετε τη σάρωση των αρχείων που λαμβάνονται από προγράμματα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

  Μπορείτε να επιλέξετε τα υποστηριζόμενα προγράμματα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων από τα οποία λαμβάνετε αρχεία. Το Norton 360 Online σαρώνει τα αρχεία που λαμβάνετε από τα επιλεγμένα προγράμματα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

 • Εξαιρέσεις / Χαμηλοί κίνδυνοι

  Οι επιλογές εξαίρεσης καθορίζουν στοιχεία όπως φακέλους, αρχεία και μονάδες που εξαιρούνται από σαρώσεις του Norton 360 Online. Οι σαρώσεις, οι υπογραφές και τα στοιχεία χαμηλού κινδύνου είναι ορισμένα στοιχεία που μπορείτε να εξαιρέσετε από τη σάρωση

  Οι επιλογές εξαίρεσης σας επιτρέπουν να επιλέξετε ποιες κατηγορίες κινδύνων θέλετε να εντοπίζει το Norton 360 Online.

  Οι εξαιρέσεις μειώνουν το επίπεδο της προστασίας σας και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν έχετε μια συγκεκριμένη ανάγκη.

 • Insight Protection

  Η Σάρωση δικτύου Insight χρησιμοποιεί την τεχνολογία υπολογιστικού νέφους σύμφωνα με την οποία ένας απομακρυσμένος διακομιστής στο Web περιέχει τους τελευταίους ορισμούς ιών. Το Norton 360 Online σαρώνει τον υπολογιστή σας για τις τελευταίες απειλές ασφαλείας. Όταν το Norton 360 Online εκτελεί Σάρωση δικτύου Insight, χρησιμοποιεί τους ορισμούς ιών που διατίθενται τοπικά και φιλοξενούνται στο υπολογιστικό νέφος. Το Norton 360 Online παρέχει πρόσθετη προστασία, χρησιμοποιώντας τους τελευταίους ορισμούς από το υπολογιστικό νέφος, εκτός από τους ορισμούς που είναι διαθέσιμοι τοπικά στον υπολογιστή σας.

Προστασία από προγράμματα spyware και Ενημερώσεις

Η Προστασία από προγράμματα spyware προστατεύει τον υπολογιστή από κινδύνους ασφαλείας που μπορεί να διακυβεύσουν την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών και του ιδιωτικού απορρήτου σας.

Το Norton 360 Online προστατεύει τον υπολογιστή σας από ευπάθειες μέσω των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ορισμών και προστασίας. Οι επιλογές σας είναι οι εξής:

 • Προστασία από προγράμματα spyware

  Η Προστασία από προγράμματα spyware προστατεύει τον υπολογιστή από κινδύνους ασφαλείας που μπορεί να διακυβεύσουν την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών και του ιδιωτικού απορρήτου σας.

  Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να επιλέξετε ποιες κατηγορίες κινδύνων θέλετε να εντοπίζει το Norton 360 Online κατά τη μη αυτόματη σάρωση, τη σάρωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τη σάρωση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

 • Ενημερώσεις

  Το Norton 360 Online προστατεύει τον υπολογιστή σας από ευπάθειες μέσω των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ορισμών και προστασίας. Οι ενημερώσεις ορισμών περιέχουν τις πληροφορίες που επιτρέπουν στο Norton 360 Online να αναγνωρίσει και να σας ειδοποιήσει για την παρουσία συγκεκριμένου ιού ή απειλής ασφαλείας

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της λειτουργίας Ενημερώσεις για να λαμβάνετε τους πιο πρόσφατους ορισμούς ιών μέσω ενημερώσεων ορισμών και για να διατηρείτε τον υπολογιστή σας ασφαλή από τις πιο πρόσφατες απειλές ασφαλείας.

Προσαρμογή ρυθμίσεων του Norton 360 Online

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις της Αυτόματης προστασίας

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις σαρώσεων και κινδύνων

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Προστασία από προγράμματα spyware και Ενημερώσεις

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6946313_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 27/10/2011