Εμφανίζεται το σφάλμα: «Αυτό το αρχείο δεν είναι συσχετισμένο με κάποιο πρόγραμμα...» όταν πραγματοποιώ εκκίνηση προγραμμάτων μετά την εκτέλεση του εργαλείου Norton Power Eraser.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα συσχέτισης αρχείων μετά την εκτέλεση του εργαλείου Norton Power Eraser, πραγματοποιήστε λήψη και εκτέλεση ενός εργαλείου επαναφοράς κλειδιών μητρώου. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα Εργαλείο επαναφοράς κλειδιών μητρώου shell\open\command.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v68666868_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2015