Εξαίρεση ή συμπερίληψη υπογραφών επιθέσεων

Στις σαρώσεις που εκτελεί, το προϊόν Norton συγκρίνει την υπογραφή των αρχείων με τις υπογραφές γνωστών υπογραφών επιθέσεων, προκειμένου να διαπιστώσει απειλές στον υπολογιστή Mac. Οι υπογραφές επιθέσεων χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της απόπειρας ενός επιτιθέμενου να εκμεταλλευτεί κάποια γνωστή ευπάθεια ενός λειτουργικού συστήματος ή μιας εφαρμογής.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα προστατεύσετε το Mac σας από όλες τις υπογραφές επιθέσεων ή μόνον από τις επιλεγμένες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παρουσιαστεί φυσιολογική δραστηριότητα δικτύου παρόμοια με μία υπογραφή επίθεσης. Ενδεχομένως να λαμβάνετε επαναλαμβανόμενες ειδοποιήσεις σχετικά με πιθανές επιθέσεις. Αν γνωρίζετε ότι οι επιθέσεις που ενεργοποιούν αυτές τις ειδοποιήσεις δεν εγκυμονούν κινδύνους, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εξαιρέσεων για την υπογραφή που αντιστοιχεί στην καλοπροαίρετη ενέργεια.

Αν θέλετε να είναι ο υπολογιστής σας προστατευμένος από ευπάθειες, αλλά δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τις αποκλεισμένες επιθέσεις, τότε έχετε τη δυνατότητα να υποδείξετε στη λειτουργία Προστασίας από θέματα ευπάθειας να μην εμφανίζει ειδοποιήσεις. Θα πρέπει να διατηρήσετε ενεργοποιημένες τις υπογραφές εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος να απενεργοποιήσετε κάποια από αυτές. Αν απενεργοποιήσετε κάποια υπογραφή, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να είναι ευάλωτος σε επιθέσεις.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπογραφών επιθέσεων

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

  3. Στη γραμμή Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

  4. Στο παράθυρο Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπογραφές.

  5. Στη λίστα Υπογραφές, επιλέξτε μια υπογραφή και κάντε ένα από τα εξής:

    • Για να απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό αυτής της υπογραφής επίθεσης, καταργήστε την επιλογή Ενεργοποίηση αυτής της υπογραφής

    • Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό αυτής της υπογραφής επίθεσης, ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση αυτής της υπογραφής

  6. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6773698_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017