Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δικτύου

Ένας διακομιστής μεσολάβησης ρυθμίζει την πρόσβαση στο Internet και εμποδίζει τους εξωτερικούς υπολογιστές να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυό σας. Αν βρίσκεστε σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης για να συνδεθεί στο Internet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράθυρο για να δώσετε τα λεπτομερή στοιχεία του διακομιστή μεσολάβησης. Οι λειτουργίες του Norton που απαιτούν σύνδεση στο Internet εκτελούνται με επιτυχία μόνο αν διαμορφώσετε τις λεπτομέρειες του διακομιστή μεσολάβησης.

Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί δέσμες ενεργειών για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων για τη διαχείριση της πρόσβασης στο Internet, μπορείτε να δώσετε τη διεύθυνση URL του απαιτούμενου αρχείου PAC (Proxy Automatic Configuration). Το αρχείο PAC περιέχει τον κώδικα που επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να γνωρίζει τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για διάφορες τοποθεσίες Web στο Internet. Περιέχει τις λέξεις που θέλετε να φιλτράρετε και να αποκλείσετε κατά την πρόσβασή σας στο Internet. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή που επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να αναγνωρίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις του διαμεσολαβητή.

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενότητες του παραθύρου για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του διαμεσολαβητή:

Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη διεύθυνση URL ή τη δέσμη ενεργειών για την αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων, τα οποία θα διαχειρίζονται την πρόσβαση στο Internet.

Έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

 • Αυτόματος εντοπισμός ρυθμίσεων

  Επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να εντοπίζει αυτόματα τις ρυθμίσεις δικτύου.

  Αν προτιμάτε να ισχύουν οι δικές σας μη αυτόματες ρυθμίσεις για τις συνδέσεις δικτύου, απενεργοποιήστε την επιλογή.

 • Χρήση δέσμης ενεργειών για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων

  Επιτρέπει στο πρόγραμμα περιήγησης να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση URL ή τη δέσμη ενεργειών αυτόματης διαμόρφωσης για τη διαχείρισης της πρόσβασης στο Internet για το LiveUpdate.

  Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Διεύθυνση URL για να παρέχετε τη διεύθυνση URL μορφής HTTP ή τη δέσμη ενεργειών στο απαιτούμενο αρχείο PAC (όπως file://C:/Proxy.pac).

Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή

Σας επιτρέπει να παρέχετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων διαμεσολαβητή.

Στην ενότητα Ρυθμίσεις διαμεσολαβητή, επιλέξτε το στοιχείο Να χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για συνδέσεις HTTP και κάντε τα εξής:

 • Στο πλαίσιο Διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή IP του διακομιστή μεσολάβησης.

 • Στο πλαίσιο Θύρα, πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

  Πρέπει να ορίσετε μια τιμή μεταξύ 1 και 65535.

Έλεγχος ταυτότητας

Σας επιτρέπει να συνδέεστε στο Internet μέσω ενός διακομιστή που απαιτεί να γίνεται έλεγχος ταυτότητας.

Για να πληκτρολογήσετε τα στοιχεία ελέγχου ταυτότητας, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης.

Πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό Norton

Ποιες συσκευές υποστηρίζονται από το Norton;

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v66135793_NortonM_Retail_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2017