Υπάρχει κάποιο πρόβλημα της σύνδεσης στο Ίντερνετ μετά την εγκατάσταση του Norton.

Το πρόβλημα συνδεσιμότητας στο Internet ενδεχομένως να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Ενδεχομένως να οφείλεται σε ένα προσωρινό πρόβλημα του παρόχου υπηρεσιών ή σε πρόβλημα του υπολογιστή σας που προκαλείται από το τείχος προστασίας. Πρέπει να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία προκειμένου να είναι δυνατή η επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος.

Αν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τοποθεσίες Web αλλά όχι σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία Web, διαβάστε την ενότητα Δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία Web, αν και μπορώ να συνδεθώ στο Internet.

Προσωρινή απενεργοποίηση τείχους προστασίας και έλεγχος συνδεσιμότητας

  1. Εκκινήστε το Norton.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  3. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  4. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, δίπλα στο στοιχείο Έξυπνο τείχος προστασίας, κάντε κλικ στο ρυθμιστικό για να το απενεργοποιήσετε.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου Ειδοποίηση προστασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή από το αναπτυσσόμενο μενού και έπειτα επιλέξτε Οριστικά.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

  7. Ελέγξτε αν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet αποκτώντας πρόσβαση στη διεύθυνση www.symantec.com.

  8. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 και ενεργοποιήστε το Έξυπνο τείχος προστασίας.

    Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιήσατε το Έξυπνο τείχος προστασίας πριν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Ανάλογα με το αν μπορείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία Web της Symantec μετά την απενεργοποίηση του τείχους προστασίας, ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v65845544_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2018