Άλλα προϊόντα

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να διαγράψετε τα αρχεία από το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, εάν δεν τα χρειάζεστε πλέον και εάν ο χώρος στη θέση αντιγράφων ασφαλείας είναι περιορισμένος. Μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο αποθήκευσης διαγράφοντας τα ανεπιθύμητα αρχεία.

Κατά τη διαγραφεί των αντιγράφων ασφαλείας αρχείων, το Norton 360 Online εμφανίζει την πρόοδο των αντιγράφων ασφαλείας αρχείων που καταργούνται από το επιλεγμένο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Επιπλέον, αλλάζουν οι λεπτομέρειες των αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που ανήκουν στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας που διαγράφετε. Για παράδειγμα, οι επικαλύψεις εικονιδίων και η καρτέλα Αντιγράφου ασφαλείας στις ιδιότητες του αρχείου, δεν εμφανίζονται πλέον.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας, εάν είναι το μόνο διαθέσιμο.

Μπορείτε να ορίσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

Σας επιτρέπει να διαγράψετε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας και αρχείων

Σας επιτρέπει να διαγράψετε το σύνολο αντιγράφων ασφαλείας και των αρχείων που είναι διαθέσιμα στο σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Διαγραφή συνόλου αντιγράφων ασφαλείας

Εξαίρεση αρχείων και φακέλων από ένα σύνολο αντιγράφων ασφαλείας

Διαγραφή προηγούμενων αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων αντιγράφων ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v65073051_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 21/10/2011