Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας Norton

Το "Έξυπνο" Τείχος προστασίας παρακολουθεί την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και άλλων υπολογιστών στο Internet. Επίσης, προστατεύει τον υπολογιστή σας από κοινά προβλήματα ασφαλείας. Όταν το Έξυπνο τείχος προστασίας είναι απενεργοποιημένο, ο υπολογιστής σας δεν προστατεύεται από απειλές στο Internet και κινδύνου ασφαλείας.

Αν πρέπει να απενεργοποιήσετε το Έξυπνο τείχος προστασίας, συνιστάται να το απενεργοποιήσετε μόνο για συγκεκριμένη διάρκεια, μετά το πέρας της οποίας θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Τείχους προστασίας Norton

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  3. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή Έξυπνο τείχος προστασίας, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στη θέση Απενεργοποίηση ή Ενεργοποίηση.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

  5. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία Τείχος προστασίας και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Τείχους προστασίας Norton από την περιοχή ειδοποιήσεων των Windows

  1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Norton και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση Έξυπνου τείχους προστασίας ή Ενεργοποίηση Έξυπνου τείχους προστασίας.

  2. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη διάρκεια για την οποία θέλετε να παραμείνει απενεργοποιημένη η λειτουργία Τείχος προστασίας και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v64908971_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018