Άλλα προϊόντα

Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του "Έξυπνου" τείχους προστασίας

Το "Έξυπνο" Τείχος προστασίας παρακολουθεί την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και άλλων υπολογιστών στο Internet. Επίσης, προστατεύει τον υπολογιστή σας από συνήθη προβλήματα ασφαλείας.

Εάν πρέπει να απενεργοποιήσετε το "Έξυπνο" τείχος προστασίας, πρέπει να το απενεργοποιήσετε προσωρινά για να διασφαλίσετε ότι θα ενεργοποιηθεί πάλι αυτόματα. Για να διασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας παραμένει προστατευμένος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το "Έξυπνο" τείχος προστασίας μη αυτόματα πριν λήξει το χρονικό όριο που καθορίζετε.

Όταν είναι απενεργοποιημένο το "Έξυπνο" τείχους προστασίας, ο υπολογιστής σας δεν είναι προστατευμένος από απειλές μέσω Internet και από κινδύνους ασφάλειας.

Απενεργοποίηση του "Έξυπνου" τείχους προστασίας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή "Έξυπνο" τείχος προστασίας, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στα δεξιά, στη θέση Απενεργοποίηση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 5. Στο παράθυρο Αίτημα ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή διάρκειας, επιλέξτε τη διάρκεια κατά την οποία το "Έξυπνο" τείχος προστασίας θα παραμείνει απενεργοποιημένο.

 6. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Ενεργοποίηση του "Έξυπνου" τείχους προστασίας

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

 3. Στην καρτέλα Γενικές ρυθμίσεις, στη γραμμή "Έξυπνο" τείχος προστασίας, μετακινήστε το διακόπτη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση στα αριστερά, στη θέση Ενεργοποίηση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Απενεργοποίηση του "Έξυπνου" τείχους προστασίας από τους Γρήγορους ελέγχους

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Γρήγοροι έλεγχοι, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο "Έξυπνο" τείχος προστασίας.

Ενεργοποίηση του "Έξυπνου" τείχους προστασίας από τους Γρήγορους ελέγχους

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton 360 Online κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Γρήγοροι έλεγχοι, επιλέξτε το πλαίσιο "Έξυπνο" τείχος προστασίας.

Απενεργοποίηση του "Έξυπνου" τείχους προστασίας από την περιοχή ειδοποιήσεων

 1. Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Norton 360 Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση "Έξυπνου" τείχους προστασίας.

 2. Στο παράθυρο Αίτημα ασφαλείας, στην αναπτυσσόμενη λίστα Επιλογή διάρκειας, επιλέξτε τη διάρκεια κατά την οποία το "Έξυπνο" τείχος προστασίας θα παραμείνει απενεργοποιημένο.

 3. Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Ενεργοποίηση του "Έξυπνου" τείχους προστασίας από την περιοχή ειδοποιήσεων

 • Στην περιοχή ειδοποιήσεων της γραμμής εργασιών, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Norton 360 Online και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση "Έξυπνου" τείχους προστασίας.

Πληροφορίες για το "Έξυπνο" τείχος προστασίας

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του Τείχους προστασίας

Πληροφορίες κανόνων τείχους προστασίας

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v64908971_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 30/10/2011