Αίτημα ασφαλείας

Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για να εξασφαλίσετε την πλήρη προστασία του συστήματος. Η απενεργοποίηση του Norton AntiSpam αυξάνει την έκθεσή σας σε πιθανή λήψη αυτόκλητων μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το Norton AntiSpam είναι ενεργοποιημένο. Προφυλάσσει το πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

Το Norton AntiSpam σας επιτρέπει να κατηγοριοποιείτε τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που λαμβάνετε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε ανεπιθύμητη και επιθυμητή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Φιλτράρει την επιθυμητή ηλεκτρονική αλληλογραφία στο φάκελο εισερχομένων και την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή στο φάκελο Norton AntiSpam.

Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά αυτήν τη λειτουργία και να καθορίσετε τη χρονική διάρκεια απενεργοποίησής της. Όταν τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος, γίνεται αυτόματη επανέναρξη της λειτουργίας. Μπορείτε να παρακάμψετε τη ρύθμιση όποτε θέλετε και να ενεργοποιήσετε δυνατότητα στο παράθυρο "Ρυθμίσεις".

Πληροφορίες Norton AntiSpam

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του Norton AntiSpam

Πληροφορίες για τη συνολική προστασία

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v64779817_N360_N360SOS_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 13/10/2011