Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων για τις αποκλεισμένες υπογραφές επιθέσεων

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν η λειτουργία Προστασίας από θέματα ευπάθειας αποκλείει ύποπτες επιθέσεις.

Το μήνυμα ειδοποίησης σας επιτρέπει να εκτελείτε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Να προβάλετε τις πληροφορίες της αποκλεισμένης επίθεσης.

 • Να αναφέρετε μια επίθεση που ανιχνεύθηκε λανθασμένα.

Όλες οι δραστηριότητες της λειτουργίας Προστασίας από θέματα ευπάθειας καταγράφονται στο παράθυρο Ιστορικό ασφάλειας. Οι καταχωρήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και άλλα στοιχεία.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις είτε για όλες τις αποκλεισμένες επιθέσεις είτε μόνο για μεμονωμένες υπογραφές επιθέσεων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων για όλες τις αποκλεισμένες επιθέσεις

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 5. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για όλες τις αποκλεισμένες επιθέσεις, απενεργοποιήστε την επιλογή Να λαμβάνω ειδοποίηση όταν η Προστασία από θέματα ευπάθειας αποκλείει αυτόματα μια επίθεση.

  • Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για όλες τις αποκλεισμένες επιθέσεις, ενεργοποιήστε την επιλογή Να λαμβάνω ειδοποίηση όταν η Προστασία από θέματα ευπάθειας αποκλείει αυτόματα μια επίθεση.

 6. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων για μεμονωμένες υπογραφές επιθέσεων

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπογραφές.

 5. Στη λίστα Υπογραφή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, απενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση ειδοποιήσεων για αυτήν την υπογραφή.

  • Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, ενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση ειδοποιήσεων για αυτήν την υπογραφή.

 6. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6477703_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017