Σφάλμα: (8920,223) «Το Norton LiveUpdate δεν μπόρεσε να εγκαταστήσει μια ενημέρωση»

Αυτό το σφάλμα ίσως οφείλεται σε προσωρινό πρόβλημα των διακομιστών του LiveUpdate. Περιμένετε 24 ώρες και εκτελέστε ξανά το LiveUpdate.

Το LiveUpdate εκτελεί λήψη αυτών των ενημερώσεων αυτόματα και πολλές φορές οι εν λόγω ενημερώσεις εγκαθίστανται επιτυχώς πριν εκτελέσετε ξανά το LiveUpdate. Αν οι ορισμοί ιών του Norton δεν είναι ενημερωμένοι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Intelligent Updater για να τους ενημερώσετε.

ΒΗΜΑ 1

Έλεγχος ημερομηνίας ορισμών ιών

 1. Εκκινήστε το Norton.

 2. Στο κύριο παράθυρο, στην ενότητα Είστε προστατευμένοι, ελέγξτε την ημερομηνία δίπλα στο στοιχείο Ενημερώσεις προστασίας.

 3. Ανάλογα με την κατάστασή σας, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν το διάστημα είναι μικρότερο της μίας ημέρας, περιμένετε 24 ώρες και εκτελέστε ξανά το LiveUpdate.

  • Αν το διάστημα είναι μεγαλύτερο της μίας ημέρας, μεταβείτε στο Βήμα 2 για να ενημερώσετε τους ορισμούς ιών χρησιμοποιώντας το Intelligent Updater.

ΒΗΜΑ 2

Ενημέρωση ορισμών ιών με χρήση του Intelligent Updater

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψεων του Intelligent Updater.

 2. Για να επιλέξετε το σωστό σύνολο ορισμών, πρέπει να γνωρίζετε το όνομα και την έκδοση του Norton και την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

 3. Ανάλογα με την έκδοση των Windows και του Norton, εκτελέστε λήψη του κατάλληλου συνόλου ορισμών.

  Έκδοση προϊόντος Norton

  Πλατφόρμα Windows 32-bit

  Πλατφόρμα Windows 64-bit

  22.9

  π.χ. 20170126-020-core3sdsg2v5i32.exe

  π.χ. 20170126-020-core3sdsg2v5i64.exe

  22.7 και 22.8

  π.χ. 20170126-020- core3sdsv5i32.exe

  π.χ. 20170126-020- core3sdsv5i64.exe

  22.6 και παλαιότερες εκδόσεις

  π.χ. 20170126- 020- v5i32.exe

  π.χ. 20170126- 020- v5i64.exe

 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

 5. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου εκτελέσατε λήψη.

 6. Στο παράθυρο Symantec Intelligent Updater, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να συνεχίσετε.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή OK μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση των ορισμών από το Intelligent Updater.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v64139570_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 06/09/2017