Σφάλμα: (8920,223) «Το Norton LiveUpdate δεν μπόρεσε να εγκαταστήσει μια ενημέρωση»

Για να ελέγξετε αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σχετίζεται με γνωστό πρόβλημα συστήματος ή διακοπή, επισκεφθείτε τη σελίδα Κατάσταση υπηρεσιών Norton.

Το σφάλμα εμφανίζεται μόνο όταν το LiveUpdate εκτελείται μη αυτόματα. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι υποχρεωτικό να εκτελέσετε το LiveUpdate μη αυτόματα, καθώς οι ορισμοί ιών λαμβάνονται αυτόματα. Ενδέχεται να απαιτείται μη αυτόματη εκτέλεση του LiveUpdate μόνο σε περίπτωση που οι ορισμοί ιών δεν ληφθούν αυτόματα.

ΒΗΜΑ 1

Έλεγχος ημερομηνίας ορισμών ιών

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Στο κύριο παράθυρο, στην ενότητα Είστε προστατευμένοι, ελέγξτε την ημερομηνία δίπλα στο στοιχείο Ενημερώσεις προστασίας.

 3. Ανάλογα με την κατάστασή σας, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν το διάστημα είναι μικρότερο της μίας ημέρας, περιμένετε 24 ώρες και εκτελέστε ξανά το LiveUpdate.

  • Αν το διάστημα είναι μεγαλύτερο της μίας ημέρας, μεταβείτε στο Βήμα 2 για να ενημερώσετε τους ορισμούς ιών χρησιμοποιώντας το Intelligent Updater.

ΒΗΜΑ 2

Ενημέρωση ορισμών ιών με χρήση του Intelligent Updater

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψεων του Intelligent Updater.

 2. Για να επιλέξετε το σωστό σύνολο ορισμών, πρέπει να γνωρίζετε το όνομα και την έκδοση του προϊόντος Norton και την έκδοση των Windows που διαθέτετε.

 3. Ανάλογα με την έκδοση των Windows και του προϊόντος Norton, εκτελέστε λήψη του κατάλληλου συνόλου ορισμών.

  Έκδοση προϊόντος Norton

  Πλατφόρμα Windows 32-bit

  Πλατφόρμα Windows 64-bit

  22.9

  π.χ. 20170126-020-core3sdsg2v5i32.exe

  π.χ. 20170126-020-core3sdsg2v5i64.exe

  22.7 και 22.8

  π.χ. 20170126-020- core3sdsv5i32.exe

  π.χ. 20170126-020- core3sdsv5i64.exe

  22.6 και παλαιότερες εκδόσεις

  π.χ. 20170126- 020- v5i32.exe

  π.χ. 20170126- 020- v5i64.exe

 4. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

 5. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του οποίου εκτελέσατε λήψη.

 6. Στο παράθυρο Symantec Intelligent Updater, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι για να συνεχίσετε.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή OK μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση των ορισμών από το Intelligent Updater.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v64139570_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 30/05/2017