Αποτυχία σύνδεσης

Η συσκευή σας δεν προστέθηκε στο λογαριασμό Norton. Η διαδικασία εγκατάστασης ενδέχεται να αποτύχει αν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Internet ή στο διακομιστή Symantec.

Δοκιμάστε τα εξής:

  • Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet.

  • Αναθεωρήστε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας ή του γονικού ελέγχου στη συσκευή σας διότι ενδέχεται να αποκλείουν τη σύνδεση.

Αφού ελέγξετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Επανάληψη για να προσθέσετε ξανά τη συσκευή στο λογαριασμό Norton.

Αν το πρόβλημα συνεχίσει να εμφανίζεται, αυτό μπορεί να οφείλεται στη συντήρηση του διακομιστή Symantec. Πρέπει να αποσυνδεθείτε και να προσθέσετε τη συσκευή σας αργότερα.

Σχετικά με το λογαριασμό Norton

Ποιες συσκευές υποστηρίζονται από το Norton;

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v64040439_NortonM_Retail_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android
Τελευταία τροποποίηση: 04/09/2015