Αποτυχία σύνδεσης

Η συσκευή σας δεν προστέθηκε στο Norton.

Δοκιμάστε τα εξής:

  • Ελέγξτε αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet.

  • Ελέγξτε τη συσκευή σύνδεσης δικτύου που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση της συσκευής σας στο Internet. Η συσκευή μπορεί να είναι ένας δρομολογητής, μόντεμ, προσαρμογέας ή άλλες συνδετικές συσκευές.

  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του δικτύου σας.

  • Αν χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή μεσολάβησης, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης.

Σχετικά με το λογαριασμό Norton

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v64040413_NortonM_Retail_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows, Mac OS X, Android
Τελευταία τροποποίηση: 29/08/2015