Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων για την πρόσβαση σε προστατευμένα αρχεία

Κάθε φορά που γίνεται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προστατευμένα αρχεία, λαμβάνετε ειδοποίηση από τη λειτουργία File Guard. Για να λαμβάνετε τη σχετική ειδοποίηση, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Να λαμβάνω ειδοποίηση όταν η πρόσβαση σε ένα προστατευόμενο αρχείο αποκλείεται αυτόματα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων για την πρόσβαση σε προστατευμένα αρχεία

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην κατηγορία File Guard.

  3. Στη γραμμή File Guard, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

  4. Στο παράθυρο File Guard, κάντε ένα από τα εξής:

    • Για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση ειδοποίησης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να λαμβάνω ειδοποίηση όταν η πρόσβαση σε ένα προστατευόμενο αρχείο αποκλείεται αυτόματα.

    • Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση ειδοποίησης, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να λαμβάνω ειδοποίηση όταν η πρόσβαση σε ένα προστατευόμενο αρχείο αποκλείεται αυτόματα.

  5. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v6377790_nis_mac_retail_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 08/09/2016