Σχετικά με τις Σημειώσεις

Η λειτουργία Σημειώσεις του Identity Safe αποθηκεύει όλα τα στοιχεία στα οποία ενδεχομένως να θελήσετε να ανατρέξετε μελλοντικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Σημειώσεις, για να αποθηκεύσετε πληροφορίες, όπως σκέψεις ή ιδέες, συνταγές, εργασίες, πρακτικά από συναντήσεις, ακόμα και τα αγαπημένα ρητά σας. Οι Σημειώσεις είναι εύχρηστες και οργανώνονται αυτόματα με βάση τις ετικέτες που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία τους. Όλες οι σημειώσεις αποθηκεύονται σε μια ασφαλή θυρίδα αποθήκευσης, ώστε μόνο εσείς να μπορείτε να τις διαβάσετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ταξινόμησης, για να τακτοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης ανάλογα με το όνομα, την ημερομηνία τροποποίησης και την ημερομηνία χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε σημειώσεις που έχουν αποθηκευτεί στη θυρίδα αποθήκευσής σας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σημειώσεις σας από οποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει το Identity Safe.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v63577325_identity_safe_standalone_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 26/10/2015