Κατάργηση προγράμματος από τον Έλεγχο προγραμμάτων

Μπορείτε να καταργήσετε προγράμματα από τον Έλεγχο προγραμμάτων, αν αυτό είναι απαραίτητο. Σε αυτήν την περίπτωση, το Norton καταργεί όλους τους κανόνες που σχετίζονται με την εφαρμογή που καταργείτε.

Κατάργηση προγράμματος από τον Έλεγχο προγραμμάτων

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  3. Στην καρτέλα Έλεγχος προγραμμάτων, στη στήλη Πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιβεβαίωση, επιλέξτε Ναι.

    Το πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης εμφανίζεται μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v6340801_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016