Κατάργηση προγράμματος από τον Έλεγχο προγραμμάτων

Μπορείτε να καταργήσετε προγράμματα από τον Έλεγχο προγραμμάτων, αν αυτό είναι απαραίτητο. Σε αυτήν την περίπτωση, το Norton καταργεί όλους τους κανόνες που σχετίζονται με την εφαρμογή που καταργείτε.

Κατάργηση προγράμματος από τον Έλεγχο προγραμμάτων

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  2. Στο παράθυρο Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας.

  3. Στην καρτέλα Έλεγχος προγραμμάτων, στη στήλη Πρόγραμμα, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να καταργήσετε.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιβεβαίωση, επιλέξτε Ναι.

    Το πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης εμφανίζεται μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματος έλεγχος προγραμμάτων.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6340801_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 08/03/2018