Εγκατάσταση οπτικής μονάδας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Το προϊόν Norton παρέχει διάφορες επιλογές θέσης αποθήκευσης για τα αντίγραφα ασφαλείας. Μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική θέση, εάν χρειάζεται να αλλάξετε τα αντίγραφα ασφαλείας ή εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αντίγραφα ασφαλείας σε διάφορες θέσεις για πρόσθετη ασφάλεια.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων και των δεδομένων σας σε μια μονάδα δίσκου CD ή DVD, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της οπτικής μονάδας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Η οπτική μονάδα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σάς βοηθά στην ανάγνωση ή την εγγραφή δεδομένων σε οπτικούς δίσκους.

Όταν επιλέγετε τη μονάδα δίσκου CD ή DVD ως θέση για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για πρώτη φορά, το προϊόν Norton σάς ζητά να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της οπτικής μονάδας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στον υπολογιστή σας.

Δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον αυτόματο προγραμματισμό της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας όταν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε δίσκους CD, DVD ή Blu-ray για πρώτη φορά. Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών στο παράθυρο Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για να προβάλλετε την κατάσταση της τελευταίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Η Symantec παρέχει 25 GB χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης για κάθε κλειδί προϊόντος Norton. Μπορείτε να μοιράσετε το χώρο ηλεκτρονικής αποθήκευσης που σας έχει εκχωρηθεί μεταξύ των υπολογιστών σας, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Norton που διαθέτετε. Για παράδειγμα, έχετε δύο υπολογιστές με εγκατεστημένο το προϊόν Norton και τους έχετε δηλώσει στον ίδιο λογαριασμό Norton. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του χώρου αποθήκευσης μεταξύ των δύο υπολογιστών. Χρησιμοποιήστε 10 GB του χώρου ηλεκτρονικής αποθήκευσης για τον πρώτο υπολογιστή. Όταν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρονική αποθήκευση για το δεύτερο υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Norton, αυτός ο υπολογιστής μπορεί να αξιοποιήσει τα υπολειπόμενα 15 GB του χώρου αποθήκευσης.

Ο χώρος ηλεκτρονικής αποθήκευσης διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που χρησιμοποιείτε.

Για την εγκατάσταση οπτικής μονάδας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και έπειτα στην επιλογή Σύνολα αντιγράφων ασφαλείας.

 2. Στην καρτέλα Πού, ενεργοποιήστε την επιλογή Μονάδα δίσκου CD ή DVD.

  Στο πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση συνόλων αντιγράφων ασφαλείας που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο OK.

  Τα προγράμματα οδήγησης οπτικών δίσκων εγκαθίστανται αυτόματα στο σύστημά σας. Μόλις εγκατασταθεί, το προϊόν Norton αρχίζει να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των φακέλων σας.

 4. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε έναν κενό δίσκο CD ή DVD στη μονάδα CD-ROM και κάντε κλικ στο OK.

  Μπορείτε να προβάλλετε την πρόοδο της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στο παράθυρο Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v63196394_ns_backup_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2016