Με την ενεργοποίηση ξεκινάει η συνδρομή Norton

Όταν ο πάροχος υπηρεσιών προσφέρει το λογισμικό Norton ως υπηρεσία, η τρέχουσα χρήση της υπηρεσίας λογισμικού ξεκινά με την ενεργοποίηση.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή Norton μετά την εγκατάσταση του προϊόντος. Ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε μη αυτόματα το PIN του προϊόντος, το οποίο σας έχει δώσει ο πάροχος υπηρεσιών.

Τα βήματα ενεργοποίησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.

Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή αργότερα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Πληκτρολόγηση PIN στο κύριο παράθυρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν ειδοποιήσεις που ίσως σας ζητήσουν να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή.

Για την ενεργοποίηση απαιτούνται μόνο λίγα λεπτά. Ωστόσο, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή.

Αν δεν ενεργοποιήσετε τη συνδρομή αμέσως μετά την εγκατάσταση, θα εμφανίζεται τακτικά ένα μήνυμα υπενθύμισης μέχρι να την ενεργοποιήσετε. Αν δεν ενεργοποιήσετε τη συνδρομή Norton εντός της χρονικής περιόδου που καθορίζει η ειδοποίηση, θα σταματήσει η προστασία σας από το προϊόν.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v62118352_nsmac_sos_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 21/06/2016