Μη αυτόματη υποβολή ενός στοιχείου στη Symantec

Όταν εντοπιστεί ιός ή άλλος κίνδυνος, υποβάλλεται αυτόματα στην τοποθεσία στο web Symantec Security Response για ανάλυση. Αν έχετε απενεργοποιήσει την επιλογή αυτόματης υποβολής κινδύνων, μπορείτε να τους υποβάλλετε μη αυτόματα από την Καραντίνα ιστορικού ασφαλείας. Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση στο Internet για να υποβάλετε ένα στοιχείο.

Όταν υποβάλλετε αρχεία στη Symantec αυτόματα ή μη αυτόματα, συμβάλλετε στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος της Symantec. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλλετε ένα στοιχείο που εντοπίστηκε κατά τη σάρωση το οποίο πιστεύετε ότι ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο ασφαλείας. Η λειτουργία Symantec Security Response αναλύει το αρχείο. Αν θεωρηθεί κίνδυνος ασφαλείας, προστίθεται σε μια μελλοντική ενημέρωση προστασίας.

Οι πληροφορίες που έχετε αναγνωρίσει οι ίδιοι δεν περιλαμβάνονται ποτέ στις υποβολές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία Symantec Security Response πρέπει να αποκλείει υποβολές ενός συγκεκριμένου τύπου ή έκδοσης. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται ως στοιχεία με κατάσταση Δεν υποβλήθηκε στο Ιστορικό ασφαλείας.

Μη αυτόματη υποβολή ενός στοιχείου στη Symantec

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

  2. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, στην προβολή Καραντίνα, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να υποβάλλετε στη Symantec.

  3. Στο παράθυρο Λεπτομέρειες, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  4. Στο παράθυρο Εντοπίστηκε απειλή, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή στη Symantec.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v6200396_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016