Προσθήκη στοιχείου στην Καραντίνα

Η Καραντίνα ιστορικού ασφαλείας παρέχει μια ασφαλή τοποθεσία στον υπολογιστή σας, όπου μπορείτε να απομονώσετε τα στοιχεία έως ότου αποφασίσετε σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής καθενός από αυτά.

Η προβολή Καραντίνα στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας εμφανίζει μια λίστα με τα στοιχεία της καραντίνας. Μπορείτε να εμφανίσετε το όνομα και την κατάσταση κινδύνου κάθε στοιχείου σε καραντίνα.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο μη αυτόματα στην Καραντίνα ιστορικού ασφαλείας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Προσθήκη στην καραντίνα στην προβολή Καραντίνα στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας για να θέσετε σε καραντίνα τα στοιχεία που υποπτεύεστε ότι έχουν μολυνθεί. Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει τα στοιχεία που βρίσκονται ήδη σε καραντίνα.

Δεν μπορείτε να προσθέσετε στην καραντίνα ένα γνωστό αξιόπιστο αρχείο ή μια εφαρμογή των Windows.

Προσθήκη στοιχείου στην Καραντίνα

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Ιστορικό.

  2. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας στην προβολή Καραντίνα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στην καραντίνα.

  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Μη αυτόματη Καραντίνα, στο πλαίσιο κειμένου Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια σύντομη ονομασία για το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε.

    Το κείμενο αυτό εμφανίζεται στην Καραντίνα, επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια αναγνωρίσιμη περιγραφή.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιήγηση.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλέξτε αρχείο για αποστολή στην Καραντίνα, περιηγηθείτε για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  7. Στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6200348_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016