Κατάργηση αρχείων από το File Guard

Όποτε θέλετε, μπορείτε να καταργήσετε τα αρχεία που προσθέσατε στη λίστα Προστατευόμενα αρχεία. Αν αφαιρέσετε τα προστατευόμενα αρχεία από τη λίστα, το File Guard παύει να προστατεύει τα αρχεία που περιέχουν τα ευαίσθητα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Έπειτα, μπορείτε κάλλιστα να προσθέσετε τα αρχεία και πάλι στη λίστα Προστατευόμενα αρχεία για να τα προστατεύσετε ξανά.

Κατάργηση αρχείων από το File Guard

  1. Στο Norton QuickMenu, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα του Norton Security.

  2. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  3. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην κατηγορία File Guard.

  4. Στη γραμμή File Guard, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

  5. Στη λίστα Προστατευόμενα αρχεία, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να καταργήσετε.

    Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία της λίστας, κάντε κλικ κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το πλήκτρο Shift ή το πλήκτρο Command.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση αρχείου(ων).

  7. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v6034687_nis_mac_retail_6_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 02/09/2016