Άλλα προϊόντα

H εφαρμογή με δυνατότητα Internet δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet μετά από την εγκατάσταση του προϊόντος Norton: Λύση 2

ΒΗΜΑ 1

Ενημέρωση των Ορισμών ιών

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψεων του Intelligent Updater

 2. Ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε, εκτελέστε μια από τις εξής ενέργειες:

  • Για Windows 8/7/Vista/XP 32-bit: Κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο στη λίστα Όνομα αρχείου. Το όνομα αρχείου αρχίζει με το έτος και τελειώνει με το v5i32.exe. π.χ. 20070828-017-v5i32.exe

  • Για Windows 8/7/Vista 64-bit: Μεταβείτε στην ενότητα Πλατφόρμες 64-bit και κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο της λίστας Όνομα αρχείου. Το όνομα αρχείου αρχίζει με το έτος και τελειώνει με το v5i64.exe. π.χ. 20090922-017-v5i64.exe

 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

 4. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που αποθηκεύσατε.

ΒΗΜΑ 2

Ενεργοποίηση λειτουργίας Auto-Protect κατά την εκκίνηση και εκτέλεση Πλήρους σάρωσης συστήματος

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Ανάλογα με το προϊόν Norton που διαθέτετε, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για το Norton Internet Security: Στο αριστερό πλαίσιο του παραθύρου Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία σε πραγματικό χρόνο.

  • Για το Norton 360: Στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Antivirus.

 4. Αν η λειτουργία Auto-Protect είναι απενεργοποιημένη, κάντε κλικ στην ένδειξη κατάστασης για να την ενεργοποιήσετε.

 5. Αν η Ενεργοποίηση προστασίας χρόνου εκκίνησης ή η Προστασία χρόνου εκκίνησης εμφανίζεται απενεργοποιημένη, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τη μέση, στη θέση Κανονική.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα πατήστε OK ή Κλείσιμο.

 7. Ανάλογα με το προϊόν Norton που διαθέτετε, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για το Norton Internet Security: Στο βασικό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση τώρα.

  • Για το Norton 360: Στο βασικό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση σαρώσεων.

 8. Στο παράθυρο Σαρώσεις, επιλέξτε Πλήρης σάρωση συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 9. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο ή Τέλος.

 10. Κλείστε όλα τα προγράμματα και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 3

Επανάληψη εκτέλεσης πλήρους σάρωσης συστήματος

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Ανάλογα με το προϊόν Norton που διαθέτετε, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για το Norton Internet Security: Στο βασικό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση τώρα.

  • Για το Norton 360: Στο βασικό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση σαρώσεων.

 3. Στο παράθυρο Σαρώσεις, επιλέξτε Πλήρης σάρωση συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο ή Τέλος.

 5. Κλείστε όλα τα προγράμματα και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v59829622_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 16/05/2014