Οι Ενημερώσεις ορισμών δεν είναι οι πιο πρόσφατες ακόμη και μετά την εκτέλεση λήψης και εγκατάστασης όλων των διαθέσιμων ενημερώσεων στο προϊόν Norton

Αυτά τα βήματα ισχύουν για την τρέχουσα έκδοση των προϊόντων Norton. Αν διαθέτετε παλαιότερη έκδοση ή αν δεν γνωρίζετε την έκδοση του προϊόντος σας, επισκεφθείτε το Norton Update Center.

ΒΗΜΑ 1

Έλεγχος ημερομηνίας και ώρας στον υπολογιστή σας

 1. Πατήστε τα πλήκτρα Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και πατήστε Enter.

  timedate.cpl

 3. Βεβαιωθείτε ότι η ημέρα, ο μήνας και το έτος είναι σωστά.

  Αν η ημερομηνία είναι λανθασμένη, ρυθμίστε το ημερολόγιο στη σωστή ημέρα, μήνα και έτος.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα κάντε κλικ στο OK.

 5. Εκτελέστε πάλι το LiveUpdate.

  Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, πηγαίνετε στο Βήμα 2.

ΒΗΜΑ 2

Ενημέρωση των ορισμών ιών

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψεων του Intelligent Updater.

 2. Ανάλογα με την έκδοση των Windows που διαθέτετε, εκτελέστε μια από τις εξής ενέργειες:

  • Για Windows 8/7/Vista/XP 32-bit: Κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο στη λίστα Όνομα αρχείου. Το όνομα αρχείου αρχίζει με το έτος και τελειώνει με το v5i32.exe. π.χ. 20070828-017-v5i32.exe.

  • Για Windows 8/7/Vista 64-bit: Μεταβείτε στην ενότητα Πλατφόρμες 64-bit και κάντε κλικ στο πρώτο αρχείο της λίστας Όνομα αρχείου. Το όνομα αρχείου αρχίζει με το έτος και τελειώνει με το v5i64.exe. π.χ. 20090922-017-v5i64.exe.

 3. Αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας των Windows.

 4. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που αποθηκεύσατε.

ΒΗΜΑ 3

Ενεργοποίηση λειτουργίας Auto-Protect κατά την εκκίνηση

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 3. Ανάλογα με το προϊόν Norton που διαθέτετε, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για το Norton AntiVirus ή το Norton Internet Security: Στο αριστερό πλαίσιο του παραθύρου Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία σε πραγματικό χρόνο.

  • Για το Norton 360: Στην ενότητα Λεπτομερείς ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Antivirus.

 4. Αν η λειτουργία Auto-Protect είναι Απενεργοποιημένη, κάντε κλικ στην ένδειξη κατάστασης για να την ρυθμίσετε στην επιλογή Ενεργοποιημένη.

 5. Αν η Ενεργοποίηση προστασίας χρόνου εκκίνησης εμφανίζεται Απενεργοποιημένη, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τη μέση, στη θέση Κανονική.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή και έπειτα πατήστε OK ή Κλείσιμο.

 7. Κλείστε όλα τα προγράμματα και πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 4

Εκτέλεση πλήρους σάρωσης συστήματος

 1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

 2. Ανάλογα με το προϊόν Norton που διαθέτετε, εκτελέστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Για Norton AntiVirus ή Norton Internet Security: Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση τώρα

  • Για το Norton 360: Κάντε κλικ στην επιλογή Εργασίες και έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση σαρώσεων.

 3. Στο παράθυρο Σαρώσεις, επιλέξτε Πλήρης σάρωση συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο ή Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v59824654_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 20/08/2014