Εκκίνηση της Android συσκευής σας σε Ασφαλή λειτουργία

Ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο της Android συσκευή σας, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται σε μια από τις παρακάτω ενότητες:

Συσκευές HTC με φυσικά κουμπιά

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή Android. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε με τον κανονικό τρόπο εξαιτίας του βρόχου, αφαιρέστε την μπαταρία.

 2. Πατήστε το κουμπί Μενού στη συσκευή σας και κρατήστε το πατημένο.

 3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας και κρατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Μενού έως ότου δείτε την οθόνη κλειδώματος.

 4. Η συσκευή σας πραγματοποιεί εκκίνηση σε Ασφαλή λειτουργία.

  Η κατάσταση «Ασφαλής λειτουργία» εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν βρίσκεται σε Ασφαλή λειτουργία, το Android δεν φορτώνει εφαρμογές τρίτων μερών και μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών για να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

 5. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σε Κανονική λειτουργία, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Συσκευές HTC χωρίς φυσικά κουμπιά: (HTC Desire HD, HTC Thunderbolt, HTC EVO)

 1. Απενεργοποιήστε το Android κινητό τηλέφωνό σας. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε με τον κανονικό τρόπο εξαιτίας του βρόχου, αφαιρέστε την μπαταρία.

 2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

 3. Όταν το λογότυπο HTC εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Μείωση έντασης ήχου.

 4. Κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το πλήκτρο Μείωση έντασης ήχου έως ότου φορτώσει η Αρχική οθόνη και εμφανιστεί η «Ασφαλής λειτουργία» στην οθόνη. Μπορείτε να νιώσετε τη δόνηση της συσκευής πριν την είσοδο σε Ασφαλή λειτουργία.

  Όταν βρίσκεται σε Ασφαλή λειτουργία, το Android δεν φορτώνει εφαρμογές τρίτων μερών και μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών για να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

 5. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σε Κανονική λειτουργία, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Nexus One

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή Android. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε με τον κανονικό τρόπο, αφαιρέστε την μπαταρία.

 2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της συσκευής σας. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο, πιέστε παρατεταμένα την ιχνόσφαιρα έως ότου εμφανιστεί η οθόνη κλειδώματος. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο προς τα κάτω το ευαίσθητο στην αφή πλήκτρο Μενού όταν εμφανίζεται το λογότυπο.

 3. Η συσκευή σας πραγματοποιεί εκκίνηση σε Ασφαλή λειτουργία.

  Όταν βρίσκεται σε Ασφαλή λειτουργία, το Android δεν φορτώνει εφαρμογές τρίτων μερών και μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών για να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

 4. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σε Κανονική λειτουργία, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Motorola Droid

 1. Απενεργοποιήστε το Droid και ανοίξτε σύροντας το φυσικό πληκτρολόγιο.

 2. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση και Μενού στο πληκτρολόγιο.

 3. Κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το πλήκτρο Μενού έως ότου το Droid Eye εμφανιστεί στην οθόνη και νιώσετε τη δόνηση του τηλεφώνου.

 4. Η Droid συσκευή σας πραγματοποιεί εκκίνηση σε Ασφαλή λειτουργία. Η κατάσταση «Ασφαλής λειτουργία» εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν βρίσκεται σε Ασφαλή λειτουργία, το Android δεν φορτώνει εφαρμογές τρίτων μερών και μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών για να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

 5. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σε Κανονική λειτουργία, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Sony Ericsson Xperia X10

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή Android.

 2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

 3. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, μόλις νιώσετε την πρώτη δόνηση, κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το πλήκτρο Μενού.

 4. Κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το πλήκτρο Μενού έως ότου η συσκευή εκκινήσει σε Ασφαλή λειτουργία.

  Η κατάσταση «Ασφαλής λειτουργία» εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν βρίσκεται σε Ασφαλή λειτουργία, το Android δεν φορτώνει εφαρμογές τρίτων μερών και μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών για να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

 5. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σε Κανονική λειτουργία, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Συσκευές Samsung Galaxy

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή Android.

 2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση της συσκευής σας.

 3. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το πλήκτρο Μενού έως ότου η συσκευή εκκινήσει σε Ασφαλή λειτουργία.

  Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, κρατήστε παρατεταμένα πατημένα τα πλήκτρα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση + Μενού + Home έως ότου η συσκευή εκκινήσει σε Ασφαλή λειτουργία.

  Όταν βρίσκεται σε Ασφαλή λειτουργία, το Android δεν φορτώνει εφαρμογές τρίτων μερών και μπορείτε να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή που προκαλεί προβλήματα. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών για να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

 4. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σε Κανονική λειτουργία, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Motorola Xoom

 • Το Motorola Xoom δεν παρέχει δυνατότητα εκκίνησης της συσκευής σε Ασφαλή λειτουργία. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη συσκευή που έχει κολλήσει σε βρόχο εκκίνησης, κρατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Τροφοδοσία και Αύξηση έντασης ήχου για να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτόν.

Αν η συσκευή σας δεν εμφανίζεται εδώ, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή της συσκευής ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του κατασκευαστή της συσκευής.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v59378086_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Android
Τελευταία τροποποίηση: 10/09/2017