Το Startup Manager δεν εντοπίζει όλα τα προγράμματα εκκίνησης στον υπολογιστή μου

Μπορείτε να διαμορφώσετε κάποια προγράμματα, ώστε να ξεκινούν με την εκκίνηση των Windows, χρησιμοποιώντας το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών ή παρόμοιες τεχνικές. Τα Windows δεν θεωρούν τα προγράμματα αυτά ως προγράμματα εκκίνησης και το προϊόν Norton δεν αναγράφει τα προγράμματα αυτά στο Startup Manager.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v59186817_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2013