Το Startup Manager δεν εντοπίζει όλα τα προγράμματα εκκίνησης στον υπολογιστή μου

Μπορείτε να διαμορφώσετε κάποια προγράμματα, ώστε να ξεκινούν με την εκκίνηση των Windows, χρησιμοποιώντας το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών ή παρόμοιες τεχνικές. Τα Windows δεν θεωρούν τα προγράμματα αυτά ως προγράμματα εκκίνησης και το προϊόν Norton δεν αναγράφει τα προγράμματα αυτά στο Startup Manager.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v59186817_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2013