Διαμόρφωση της ευαισθησίας σάρωσης θυρών

Οι σαρωτές θυρών είναι εφαρμογές οι οποίες αναζητούν με τυχαίο τρόπο ευάλωτες περιοχές στους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο. Όταν χρησιμοποιείτε το Internet, οι σαρωτές θυρών ενδέχεται να προσπαθήσουν να μολύνουν το Mac σας εκμεταλλευόμενοι ευπάθειες. Η λειτουργία Προστασίας από θέματα ευπάθειας παρακολουθεί το Mac σας για σαρώσεις θυρών και αποκλείει τη σύνδεση από μη εξουσιοδοτημένους ή άγνωστους υπολογιστές.

Βέβαια, σαρώσεις θυρών χρησιμοποιούνται και για θεμιτούς σκοπούς. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές δικτύων εκτελούν σαρώσεις θυρών για να εντοπίζουν και να λύνουν ενδεχόμενα προβλήματα στο Mac σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ευαισθησία της λειτουργίας Προστασίας από θέματα ευπάθειας στους ελέγχους για σαρώσεις θυρών.

Το προϊόν Norton σάς ειδοποιεί κάθε φορά που αποκλείει κάποια σάρωση θυρών. Το πλήθος των ειδοποιήσεων ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο ευαισθησίας που έχετε ορίσει για τις σαρώσεις θυρών. Για παράδειγμα, αν διαλέξετε την επιλογή Πιο ασφαλές, το προϊόν Norton θα εμφανίζει περισσότερες ειδοποιήσεις. Η ανίχνευση σαρώσεων θυρών του προϊόντος Norton δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένο το ενσωματωμένο τείχος προστασίας του Mac OS X.

Διαμόρφωση της ευαισθησίας σάρωσης θυρών

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 5. Στην επιλογή Ευαισθησία, διαλέξτε κάποιο από τα παρακάτω επίπεδα ευαισθησίας:

  Πιο ασφαλές

  Όταν ορίζετε αυτό το επίπεδο, το προϊόν Norton είναι περισσότερο ευαίσθητο στις σαρώσεις θυρών. Αποκλείει οποιαδήποτε εφαρμογή από το να αποκτήσει πρόσβαση στο Mac σας και σας ειδοποιεί. Ορίστε αυτήν την επιλογή όταν χρησιμοποιείτε δημόσια ασύρματα δίκτυα για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία για το Mac σας.

  Μέτρια ασφάλεια

  Όταν ορίζετε αυτό το επίπεδο, το προϊόν Norton έχει μέτρια ευαισθησία στη σάρωση θυρών και δεν επιτρέπει σε οποιαδήποτε άγνωστη ή ανεπιθύμητη εφαρμογή να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή Mac.

  Από προεπιλογή, το στοιχείο αυτό είναι επιλεγμένο.

  Λιγότερο ασφαλές

  Όταν ορίζετε αυτό το επίπεδο, το προϊόν Norton είναι λιγότερο ευαίσθητο στη σάρωση θυρών και επιτρέπει στις εφαρμογές να αποκτούν πρόσβαση στον υπολογιστή Mac. Ωστόσο, το προϊόν Norton σαρώνει όλες τις εφαρμογές που επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή Mac και σας ειδοποιεί αναφέροντάς σας πληροφορίες σχετικά με αυτές.

 6. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v59091732_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017