Άλλα προϊόντα

Learn more about the automatically renewing subscription charge in your credit card statement

An automatically renewing subscription ensures uninterrupted protection for your devices and data against viruses and other threats. It automatically extends your Norton product subscription for another year when it expires.

If you see a Norton Annual Renewal charge on your card, you must have enrolled to an automatic renewing subscription during an earlier purchase with us.

You are offered an option to enroll in an automatically renewing subscription when you buy or renew Norton products from Norton Online Store. After you enroll, you are billed once a year for as long as you are in the program. We send you a pre-billing notification email before we charge you so that you know about the charge.

If you want to cancel the automatically renewing subscription, you can do so at any time. Sign in to your account and visit the My Subscriptions tab.

For Japan, Korea, China, Hong Kong, and Taiwan:

If your order number starts with APXXXXXXXX or NPXXXXXXXX or if you have Norton 360 Standard Plus, follow the steps above to cancel the Auto Renewal for your subscription.

If your order number starts with SY, visit the below link to cancel the Auto Renewal for your subscription. You will need your order number and email address or phone number that was used when you ordered. 

You can find your order number from the emails received from Norton:

  • The subject of the email is "NortonLifeLock Order #NP***** purchase completed"
  • The subject of the email is "Automatic renewal service, notification of billing completion". Check the section [Order number at the point of Automatic renewal enrollment] SY********.


If you have already been charged and want to request a refund, contact Member Services & Support .

Need more help?

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v58152595
Λειτουργικό σύστημα: Android;Mac;Windows;iOS
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2022