Σφάλμα: «8702,536873115» ή «2203» όταν εκτελείτε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφορά

Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν η υπογραφή αρχείου MD5 για ένα αρχείο ή μπλοκ δεδομένων δεν αντιστοιχεί στα αρχεία στους διακομιστές αντιγράφων ασφαλείας. Κατ' επέκταση, προκαλεί πρόβλημα συγχρονισμού και αποτρέπει τη συνέχιση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή επαναφοράς.

Η διαδικασία MD5 χρησιμοποιείται από την υπηρεσία ηλεκτρονικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διατηρείται το ίδιο σημείο εκκίνησης κάθε φορά που εκτελείται δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Μια μοναδική υπογραφή είναι συνδεδεμένη με κάθε αρχείο για το οποίο έχουν αρχικά δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας και συμβάλλει στον εντοπισμό των αλλαγών κατά την πραγματοποίησή τους. Καθώς εντοπίζονται αλλαγές, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των επιλεγμένων αρχείων. Όταν η εν λόγω πρωτότυπη υπογραφή δεν ταιριάζει, δημιουργείται πρόβλημα συγχρονισμού, το οποίο προκαλεί αυτό το σφάλμα.

Οι υπογραφές αρχείου παρακολουθούνται σε ένα αρχείο βάσης δεδομένων που αποθηκεύεται τοπικά και του οποίου δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας στο διακομιστή. Ονομάζεται επίσης αρχείο καταλόγου, καθώς καταγράφει το ιστορικό δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Αν το εν λόγω σφάλμα προκύπτει σε περίοδο πολλών δημιουργιών αντιγράφων ασφαλείας ή αμέσως μετά την επαναφορά, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Norton για βοήθεια.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v57279335_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2018