Άλλα προϊόντα

Σφάλμα: (8920,208) «Το Norton LiveUpdate δεν μπόρεσε να εγκαταστήσει μια ενημέρωση»

Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να προκύψει λόγω προβλημάτων διακεκομμένης συνδεσιμότητας. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και εκτελέστε ξανά το LiveUpdate. Αν το πρόβλημα επιμείνει, περιμένετε 24 ώρες και εκτελέστε ξανά το LiveUpdate.

ΒΗΜΑ 1

Επανεκκίνηση του υπολογιστή

  1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

  2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

ΒΗΜΑ 2

Εκτέλεση του LiveUpdate

  1. Εκκινήστε το προϊόν Norton.

  2. Στο κύριο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή LiveUpdate.

  3. Μόλις ολοκληρωθεί το Norton LiveUpdate, κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

  4. Εκτελέστε το LiveUpdate μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Το προϊόν Norton διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις προστασίας».

  5. Κλείστε όλα τα προγράμματα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Αν το πρόβλημα επιμείνει, διαβάστε την ενότητα Δεν μπορώ να συνδεθώ στο Internet μετά την εγκατάσταση του προϊόντος Norton.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v57189259_EndUserProfile_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/09/2017