Διαχείριση διευθύνσεων IP που εξαιρούνται

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εξαιρούμενες διευθύνσεις στην καρτέλα AutoBlock του παραθύρου Προστασία από θέματα ευπάθειας για να δημιουργήσετε εξαιρέσεις για αξιόπιστες διευθύνσεις IP. Το προϊόν Norton επιτρέπει τις συνδέσεις από διευθύνσεις που έχουν εξαιρεθεί και δεν συμπεριλαμβάνει αυτές τις διευθύνσεις στη λίστα Διευθύνσεις που έχουν αποκλειστεί αυτήν τη στιγμή από το AutoBlock.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Διευθύνσεις IP που εξαιρούνται για να προσθέσετε τις αξιόπιστες διευθύνσεις IP.

Οι επιλογές σας είναι:

Όλοι οι υπολογιστές στο τρέχον δίκτυό μου

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπετε συνδέσεις προς ή από όλους τους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το Mac σας.

Ένας υπολογιστής

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπετε συνδέσεις προς ή από τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που καθορίζετε.

Όλες οι διευθύνσεις IP που αρχίζουν με

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπετε συνδέσεις προς ή από τους υπολογιστές των οποίων οι διευθύνσεις IP ξεκινούν με τη διεύθυνση IP που καθορίζετε.

Όλες οι διευθύνσεις IP σε ένα δίκτυο

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπετε συνδέσεις προς ή από όλους τους υπολογιστές ενός τοπικού δικτύου οι οποίοι έχουν όλοι την ίδια βασική διεύθυνση και διεύθυνση μάσκας υποδικτύου που καθορίζετε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Εξαίρεση διευθύνσεων IP για να κάνετε τα εξής:

 • Να προσθέτετε αξιόπιστες διευθύνσεις IP.

 • Να επεξεργάζεστε τις διευθύνσεις IP που υπάρχουν στη λίστα εξαιρούμενων διευθύνσεων IP.

 • Να καταργείτε διευθύνσεις IP από τη λίστα εξαιρούμενων διευθύνσεων IP.

Προσθήκη μιας διεύθυνσης IP που εξαιρείται

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Προστασία από θέματα ευπάθειας, επιλέξτε την καρτέλα AutoBlock.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AutoBlock.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρούμενες διευθύνσεις.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Διευθύνσεις IP που εξαιρούνται, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα διεύθυνση που εξαιρείται από το AutoBlock, διαλέξτε την κατάλληλη επιλογή από το μενού για να προσθέσετε μια διεύθυνση IP που εξαιρείται.

 9. Πληκτρολογήστε τη βασική διεύθυνση και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Επεξεργασία διεύθυνσης IP που εξαιρείται

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Προστασία από θέματα ευπάθειας, επιλέξτε την καρτέλα AutoBlock.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρούμενες διευθύνσεις.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Διευθύνσεις IP που εξαιρούνται, επιλέξτε τη διεύθυνση IP που εξαιρείται και κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία διευθύνσεων που εξαιρούνται από το AutoBlock, εκτελέστε τις απαραίτητες αλλαγές.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Κατάργηση μιας διεύθυνσης IP που εξαιρείται

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Προστασία από θέματα ευπάθειας, επιλέξτε την καρτέλα AutoBlock.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AutoBlock.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρούμενες διευθύνσεις.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Διευθύνσεις IP που εξαιρούνται, επιλέξτε τη διεύθυνση IP που θέλετε να καταργήσετε.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v56206147_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017