Διαμόρφωση ρυθμίσεων λειτουργίας AutoBlock

Για να αποκλείετε αυτόματα τις διευθύνσεις IP των υπολογιστών τους οποίους η Symantec αναγνωρίζει ως επιτιθέμενους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα AutoBlock του παραθύρου Προστασία από θέματα ευπάθειας. Μόλις ενεργοποιήσετε την επιλογή AutoBlock, το προϊόν Norton θα προσθέσει τις διευθύνσεις IP των επιτιθέμενων στη λίστα Διευθύνσεις που έχουν αποκλειστεί αυτήν τη στιγμή από το AutoBlock. Χρησιμοποιήστε το μενού Οι διευθύνσεις θα πρέπει να παραμένουν στη λίστα για για να καθορίσετε τη χρονική περίοδο για την οποία το προϊόν Norton πρέπει να αποκλείει όλες τις συνδέσεις από τη διεύθυνση IP του επιτιθέμενου.

Για να καταργήσετε μια διεύθυνση IP από τη λίστα Διευθύνσεις που έχουν αποκλειστεί αυτήν τη στιγμή από το AutoBlock, χρησιμοποιείτε την επιλογή Κατάργηση.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εξαιρούμενες διευθύνσεις για να δημιουργήσετε εξαιρέσεις για αξιόπιστες διευθύνσεις IP. Το προϊόν Norton επιτρέπει τις συνδέσεις από διευθύνσεις που έχουν εξαιρεθεί και δεν συμπεριλαμβάνει αυτές τις διευθύνσεις στη λίστα Διευθύνσεις που έχουν αποκλειστεί αυτήν τη στιγμή από το AutoBlock.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων λειτουργίας AutoBlock

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

  3. Στη γραμμή Προστασία από θέματα ευπάθειας, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

  4. Στο παράθυρο Προστασία από θέματα ευπάθειας, επιλέξτε την καρτέλα AutoBlock.

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AutoBlock.

  6. Δείτε τις διευθύνσεις IP που αποκλείονται από τη λειτουργία Προστασίας από θέματα ευπάθειας στη λίστα Διευθύνσεις που έχουν αποκλειστεί αυτήν τη στιγμή από το AutoBlock.

  7. Καθορίστε τη χρονική περίοδο για την οποία το προϊόν Norton πρέπει να αποκλείει τις συνδέσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα Οι διευθύνσεις θα πρέπει να παραμένουν στη λίστα για.

    Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30 λεπτά.

  8. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v56206093_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017