Διαμόρφωση κανόνων τείχους προστασίας για μια διεύθυνση IP

Μπορείτε να καθορίζετε τους κανόνες τείχους προστασίας για τη διεύθυνση IP που αντιστοιχεί σε μια θέση δικτύου.

Στην Αξιόπιστη ζώνη του τμήματος παραθύρου Προβολή φαίνονται οι διευθύνσεις IP προς ή από τις οποίες έχετε επιτρέψει τις απόπειρες πρόσβασης για μια θέση δικτύου. Στη Ζώνη αποκλεισμού του τμήματος παραθύρου Προβολή φαίνονται οι διευθύνσεις IP προς ή από τις οποίες έχετε αποκλείσει τις απόπειρες πρόσβασης για μια θέση δικτύου.

Διαμόρφωση κανόνων τείχους προστασίας για μια διεύθυνση IP

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου.

 5. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Ζώνες.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη διεύθυνσης IP.

  Επίσης, για να ορίσετε ρυθμίσεις πρόσβασης για τη διεύθυνση IP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο + που υπάρχει δίπλα στη γραμμή Ζώνη αποκλεισμού ή Αξιόπιστη ζώνη.

 7. Στο παράθυρο Επεξεργασία διεύθυνσης, επιλέξτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση πρόσβασης. Οι επιλογές σας είναι:

  Αποδοχή

  Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε τις συνδέσεις προς ή από όλους τους υπολογιστές που υπάρχουν στο δίκτυό σας.

  Αποκλεισμός

  Σας δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσετε τις συνδέσεις προς ή από τον υπολογιστή ο οποίος αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP που καθορίζετε.

 8. Στο μενού διευθύνσεων, διαλέξτε κάποια από τις επιλογές για να καθορίσετε τις διευθύνσεις IP των υπολογιστών για τις οποίες θέλετε να ισχύουν οι ρυθμίσεις πρόσβασης. Οι επιλογές σας είναι:

  Όλοι οι υπολογιστές στο τρέχον δίκτυό μου

  Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τις συνδέσεις προς ή από όλους τους υπολογιστές που ανήκουν στο δίκτυό σας.

  Ένας υπολογιστής

  Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τις συνδέσεις προς ή από τον υπολογιστή ο οποίος αντιστοιχεί στη διεύθυνση IP που καθορίζετε.

  Όλες οι διευθύνσεις IP που αρχίζουν με

  Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τις συνδέσεις προς ή από τους υπολογιστές οι οποίοι αντιστοιχούν στη βασική διεύθυνση που καθορίζετε.

  Όλες οι διευθύνσεις IP σε ένα δίκτυο

  Σας δίνει τη δυνατότητα να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τις συνδέσεις προς ή από όλους τους υπολογιστές που ανήκουν σε ένα τοπικό δίκτυο.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις καταγραφής και ειδοποιήσεων για να ρυθμίσετε το προϊόν Norton ώστε να τηρεί αρχεία καταγραφής και να σας ειδοποιεί για τις απόπειρες πρόσβασης.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v56197815_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017