Διαμόρφωση ρυθμίσεων πρόσβασης για υπηρεσίες

Το προϊόν Norton σάς επιτρέπει να ορίζετε τις επιλογές πρόσβασης για τις υπηρεσίες που εκτελούνται στον υπολογιστή Mac. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις πρόσβασης που ορίζετε και την τρέχουσα θέση δικτύου του Mac σας, το τείχος προστασίας επιτρέπει ή αποκλείει τις συνδέσεις δικτύου που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Οι ρυθμίσεις πρόσβασης που ορίζετε αφορούν αποκλειστικά την επιλεγμένη θέση δικτύου. Εφαρμόζονται στο Mac σας μόνον όταν ο υπολογιστής συνδέεται στη θέση δικτύου για την οποία έχει ρυθμιστεί η επιλογή Αποκλεισμός σύνδεσης.

Όταν προσθέτετε μια υπηρεσία, το όνομά της εμφανίζεται στο τμήμα Προβολή του παραθύρου Αποκλεισμός σύνδεσης. Επίσης, μπορείτε να προβάλετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση πρόσβασης για την υπηρεσία κάτω από το όνομά της.

Το προϊόν Norton δημιουργεί τη ρύθμιση πρόσβασης <Όλες οι άλλες εφαρμογές> από προεπιλογή. Αυτή η ρύθμιση πρόσβασης ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που εκτελούνται στο Mac σας.

Καθορισμός των ρυθμίσεων πρόσβασης για μια υπηρεσία

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου για την οποία θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης.

 5. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Υπηρεσίες/Θύρες.

 6. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω καρτέλες:

  Εισερχόμενες

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης για τις εισερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

  Εξερχόμενες

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης για τις εξερχόμενες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπηρεσίας.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Νέα υπηρεσία που εμφανίζεται, διαλέξτε την προκαθορισμένη επιλογή ρύθμισης πρόσβασης που θέλετε να ισχύει για την υπηρεσία. Οι επιλογές σας είναι:

  Αποδοχή

  Επιτρέπει τις συνδέσεις δικτύου για την υπηρεσία.

  Αποκλεισμός

  Αποκλείει τις συνδέσεις δικτύου για την υπηρεσία.

 9. Επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε από το μενού Όνομα υπηρεσίας.

  Αν η υπηρεσία δεν αναφέρεται στο μενού Όνομα υπηρεσίας, τότε πληκτρολογήστε το όνομα της νέας υπηρεσίας στο μενού Όνομα υπηρεσίας. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε και μια περιγραφή της υπηρεσίας στο πεδίο Περιγραφή.

 10. Διαμορφώστε κατάλληλα τις παρακάτω καρτέλες:

  Θύρες

  Αναφέρει τις θύρες του τείχους προστασίας τις οποίες μπορεί να ανοίξει η υπηρεσία.

  Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις επιλογές Προσθήκη, Επεξεργασία και Κατάργηση μόνον όταν προσθέτετε κάποια νέα υπηρεσία.

  Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε αυτές τις επιλογές για να προσθέτετε αριθμούς θυρών ή να επεξεργάζεστε τους αριθμούς θυρών που προσθέτετε.

  Καταγραφή

  Αναφέρει τους τύπους συνδέσεων που πρέπει να καταγράφει το προϊόν Norton.

  Ειδοποιήσεις

  Αναφέρει τους τύπους συνδέσεων για τους οποίους το προϊόν Norton πρέπει να σας ειδοποιεί όταν εκτελείται απόπειρα σύνδεσης.

  Μπορείτε να επιλέξετε αν το τείχος προστασίας πρέπει να επιτρέψει ή να αποκλείσει τις απόπειρες συνδέσεις που χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

 11. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 12. Στο αναπτυσσόμενο μενού Ενέργεια στο κάτω μέρος του παραθύρου Αποκλεισμός σύνδεσης, καθορίζετε τις προηγμένες προτιμήσεις του τείχους προστασίας. Οι επιλογές σας είναι:

  Ρυθμίσεις καταγραφής και ειδοποιήσεων

  Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τους τύπους αποπειρών πρόσβασης για τις οποίες θέλετε το προϊόν Norton να διατηρεί αρχείο.

  Επίσης, μπορείτε να καθορίσετε τους τύπους αποπειρών πρόσβασης για τις οποίες θέλετε να σας ειδοποιεί το προϊόν Norton.

  Ρυθμίσεις για προχωρημένους

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις προηγμένες ρυθμίσεις τείχους προστασίας.

  Επαναφορά προεπιλογών

  Σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στο προεπιλεγμένο επίπεδο.

 13. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v56197616_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017