Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πρόσβασης για μια εφαρμογή

Το προϊόν Norton σάς επιτρέπει να ορίζετε τις επιλογές πρόσβασης για τις εφαρμογές που εκτελούνται στο Mac. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που ορίζετε και τη θέση δικτύου του Mac σας, το τείχος προστασίας επιτρέπει ή αποκλείει τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις.

Όταν ορίζετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης για μια εφαρμογή, το όνομα της εφαρμογής εμφανίζεται στο τμήμα Προβολή του παραθύρου Αποκλεισμός σύνδεσης. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση πρόσβασης για την επιλεγμένη εφαρμογή κάτω από το όνομά της.

Το προϊόν Norton δημιουργεί τη ρύθμιση πρόσβασης <Όλες οι άλλες εφαρμογές> από προεπιλογή. Αυτή η ρύθμιση πρόσβασης ισχύει για όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στο Mac σας.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πρόσβασης για μια εφαρμογή

 1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Τείχος προστασίας.

 3. Στη γραμμή Αποκλεισμός σύνδεσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων.

 4. Στο παράθυρο Αποκλεισμός σύνδεσης, στο μενού Επεξεργασία ρυθμίσεων, επιλέξτε τη θέση δικτύου για την οποία θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πρόσβασης.

 5. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε Εφαρμογές.

 6. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω καρτέλες:

  Εισερχόμενες

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης για τις εισερχόμενες συνδέσεις για την εφαρμογή.

  Εξερχόμενες

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις επιλογές πρόσβασης για τις εξερχόμενες συνδέσεις για την εφαρμογή.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφαρμογής.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε εφαρμογή, διαλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

  Σε περίπτωση που η εφαρμογή που θέλετε δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Άλλο για να αναζητήσετε την εφαρμογή.

 9. Στο μενού που υπάρχει στο επάνω τμήμα του παραθύρου διαλόγου, διαλέξτε μία από τις παρακάτω προεπιλεγμένες ρυθμίσεις πρόσβασης:

  Αποδοχή

  Επιτρέπει τις συνδέσεις δικτύου για την εφαρμογή.

  Αποκλεισμός

  Αποκλείει τις συνδέσεις δικτύου για την εφαρμογή.

  Ερώτηση

  Ρυθμίζει το τείχος προστασίας ώστε να σας ειδοποιεί όταν ένα πρόγραμμα επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στο Internet.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή.

  Το όνομα της εφαρμογής που προσθέσατε εμφανίζεται στο τμήμα Προβολή του παραθύρου Αποκλεισμός σύνδεσης.

 11. Για να ορίσετε τις προηγμένες προτιμήσεις του τείχους προστασίας, χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Ενέργεια στο κάτω μέρος του παραθύρου Αποκλεισμός σύνδεσης. Οι επιλογές σας είναι:

  Ρυθμίσεις καταγραφής και ειδοποιήσεων

  Σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τους τύπους αποπειρών πρόσβασης για τις οποίες το προϊόν Norton πρέπει να διατηρεί αρχείο.

  Ρυθμίσεις για προχωρημένους

  Σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε τις προηγμένες ρυθμίσεις τείχους προστασίας.

  Επαναφορά προεπιλογών

  Σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στο προεπιλεγμένο επίπεδο.

 12. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v56189921_nsmac_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X
Τελευταία τροποποίηση: 01/09/2017