Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών σάρωσης

Το Norton σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τις παραμέτρους των επιλογών σάρωσης για κάθε σάρωση που προσαρμόζετε. Από προεπιλογή, οι επιλογές σάρωσης αντανακλούν τις τρέχουσες ρυθμίσεις της επιλογής Σαρώσεις υπολογιστή στο παράθυρο Ρυθμίσεις. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε ισχύουν μόνο για την τρέχουσα σάρωση.

Εκτός από τις προσαρμοσμένες σαρώσεις που δημιουργείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιλογών σάρωσης για τις προεπιλεγμένες σαρώσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τις σαρώσεις "Πλήρης σάρωση συστήματος", "Γρήγορη σάρωση", "Σάρωση μονάδας δίσκου", "Σάρωση φακέλου" και "Σάρωση αρχείου".

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών σάρωσης

  1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

  2. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στην ενότητα Σαρώσεις και Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη σάρωση.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση.

  4. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στη στήλη Επεξεργασία σαρώσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας που βρίσκεται δίπλα από τη σάρωση που θέλετε να προγραμματίσετε.

  5. Στο παράθυρο Επεξεργασία σαρώσεων, στην καρτέλα Επιλογές σάρωσης, ρυθμίστε τις παραμέτρους των επιλογών, όπως απαιτείται.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v55933925_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 20/06/2017