Επιλογή στοιχείων σάρωσης

Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας προσαρμοσμένης σάρωσης, θα πρέπει να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να συμπεριληφθούν σε αυτήν. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μεμονωμένα αρχεία, φακέλους ή μονάδες δίσκου. Μπορείτε να συμπεριλάβετε, πολλές μονάδες δίσκου, φακέλους και αρχεία στη σάρωση. Μπορείτε επίσης να εξαιρέσετε στοιχεία από τη σάρωση.

Όταν επιλέγετε μια μονάδα δίσκου, όλα τα στοιχεία σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και των φακέλων, προστίθενται αυτόματα στη σάρωση. Όταν επιλέγετε έναν φάκελο, όλα τα αρχεία του φακέλου προστίθενται στη σάρωση.

Επιλογή στοιχείων σάρωσης

 1. Στο κύριο παράθυρο του Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ασφάλεια και έπειτα στην επιλογή Σαρώσεις.

 2. Στο παράθυρο Σαρώσεις, στην ενότητα Σαρώσεις και Εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη σάρωση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση.

 4. Στο παράθυρο Σαρώσεις, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε στοιχεία σε μια νέα σάρωση, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία σάρωσης.

   Στο πλαίσιο Όνομα σάρωσης πρέπει να καταχωρίσετε ένα όνομα για τη σάρωση.

  • Για να προσθέσετε στοιχεία σε μια υπάρχουσα σάρωση, στη στήλη Επεξεργασία σάρωσης, κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας για τη σάρωση που θέλετε να τροποποιήσετε.

 5. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην καρτέλα Στοιχεία σάρωσης κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μονάδες δίσκου, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη μονάδας δίσκου, στο πλαίσιο διαλόγου Σάρωση μονάδων δίσκου, επιλέξτε τις μονάδες δίσκου που θέλετε να σαρώσετε και έπειτα στην επιλογή Προσθήκη.

  • Για να προσθέσετε φακέλους, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη φακέλων, στο πλαίσιο διαλόγου Σάρωση φακέλων, επιλέξτε τους φακέλους που θέλετε να σαρώσετε και έπειτα στην επιλογή Προσθήκη.

  • Για να προσθέσετε αρχεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη αρχείων, στο πλαίσιο διαλόγου Αρχεία για σάρωση, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να σαρώσετε και έπειτα στην επιλογή Προσθήκη.

  Αν θέλετε να καταργήσετε ένα στοιχείο από τη λίστα, επιλέξτε το και κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην καρτέλα Πρόγραμμα σάρωσης, επιλέξτε το πρόγραμμα σάρωσης και έπειτα στην επιλογή Επόμενο.

 8. Στην καρτέλα Επιλογές σάρωσης, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

DOCID: v55933860_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016