Ανανέωση της συνδρομής Norton

Το Norton σάς επιτρέπει να ανανεώσετε ηλεκτρονικά τη συνδρομή Norton.

Δεν είναι δυνατή η ανανέωση της συνδρομής σας για το Norton Family.

Αν έχετε δηλώσει το κλειδί προϊόντος στο λογαριασμό Norton, μπορείτε να προβάλετε τον αριθμό των ημερών που απομένουν βάσει της τρέχουσας συνδρομής για κάθε εγκατεστημένη υπηρεσία.

Η επιλογή Ανανέωση είναι διαθέσιμη μόνο αν ο αριθμός των ημερών που απομένουν με την τρέχουσα συνδρομή σας είναι 30 ημέρες ή λιγότερες.

Ανανέωση της συνδρομής Norton

  1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό Norton.

  2. Στη σελίδα Συνδρομές, κάντε κλικ στην υπηρεσία Norton που πρόκειται να λήξει.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση τώρα.

  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v55260940_NortonM_Retail_1_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Τελευταία τροποποίηση: 27/03/2018