Ρυθμίσεις ασφαλείας του Norton Identity Safe

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Identity Safe στην καρτέλα Ασφάλεια, στο παράθυρο Ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να ρυθμίσετε το επίπεδο ασφαλείας για τη χρήση του κωδικού πρόσβασης του Identity Safe.

Οι παρακάτω ενότητες σάς επιτρέπουν να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Identity Safe και να ορίσετε επίπεδα ασφαλείας για τον κωδικό πρόσβασής σας:

Πρόσβαση θυρίδας αποθήκευσης

Μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ασφαλείας για άνοιγμα και κλείσιμο της θυρίδας αποθήκευσης.

Οι επιλογές σας είναι:

 • Να ζητείται ο κωδικός πρόσβασής μου κατά την έναρξη κάθε περιόδου λειτουργίας σύνδεσης:

  Σας ειδοποιεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Identity Safe.

 • Να ζητείται ο κωδικός πρόσβασής μου πριν τη συμπλήρωση των στοιχείων σύνδεσης ή μιας φόρμας:

  Σας ζητά τον κωδικό πρόσβασης Identity Safe με κάθε ηλεκτρονική φόρμα πριν την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων σύνδεσης. Μπορείτε να καθορίσετε οι μεμονωμένες συνδέσεις να απαιτούν την καταχώρηση του κωδικού πρόσβασης Identity Safe πριν την αυτόματη συμπλήρωση.

 • Κλείσιμο θυρίδας αποθήκευσης έπειτα από <χρόνος> λεπτά αδράνειας:

  Σας αποσυνδέει αυτόματα από το Identity Safe, όταν δεν το χρησιμοποιείτε για καθορισμένη χρονική περίοδο. Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό όριο αδράνειας σε 15, 30 ή 45 λεπτά. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν είστε συχνά σε χώρο με άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

 • Κλείσιμο θυρίδας αποθήκευσης με την αναστολή λειτουργίας:

  Σας αποσυνδέει αυτόματα από το Identity Safe, όταν το σύστημα μεταβαίνει σε αναστολή λειτουργίας.

Κωδικός πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης, για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης της θυρίδας αποθήκευσης και να ορίσετε μια νέα υπόδειξη κωδικού πρόσβασης.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5467448_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016