Αποθήκευση συνδέσεων

Το Norton Identity Safe αποθηκεύει αυτόματα τα στοιχεία σύνδεσής σας, όταν τα πληκτρολογείτε για πρώτη φορά. Μετά την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσης, το Identity Safe θα συμπληρώσει αυτόματα τα στοιχεία σύνδεσης την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την τοποθεσία στο web.

Πρέπει να έχετε συνδεθεί στο Identity Safe για να γίνεται αποθήκευση και αυτόματη συμπλήρωση των κωδικών πρόσβασης. Αν το πεδίο κωδικού πρόσβασης ή ονόματος χρήστη είναι κενό, το Identity Safe δεν σας ζητά να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σύνδεσης.

Αν δεν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα τα στοιχεία της σύνδεσής σας, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής Αποθήκευση των διαπιστευτηρίων κατά τη σύνδεσή μου σε τοποθεσίες στο web στο παράθυρο περιήγησης. Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές Πάντα, Όχι ή Ερώτηση. Ως προεπιλογή, αυτό το στοιχείο έχει οριστεί σε Πάντα.

Μετά την αποθήκευση των στοιχείων σύνδεσης, το Identity Safe θα συμπληρώσει αυτόματα τα στοιχεία σύνδεσης την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την τοποθεσία στο web.

Αποθήκευση πρόσθετων στοιχείων σύνδεσης για μια τοποθεσία στο web

  1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα για την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε άλλα στοιχεία σύνδεσης.

    Τα διαπιστευτήρια της σύνδεσης εμφανίζονται αυτόματα στην ιστοσελίδα.

  2. Διαγράψτε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

  3. Πληκτρολογήστε τα νέα στοιχεία σύνδεσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή ή στο σύνδεσμο μέσω του οποίου συνδέεστε.

  4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Θέλετε να αντικαταστήσετε τα αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης για αυτόν τον ιστότοπο;, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση νέων.

    Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί μόνο για τα πρώτα επιπλέον στοιχεία σύνδεσης που θα αποθηκεύσετε για την ίδια τοποθεσία στο web .

  5. Στη γραμμή πληροφοριών, στο μήνυμα επιβεβαίωσης Θέλετε να αντικατασταθεί η αποθηκευμένη σύνδεση για αυτήν την τοποθεσία; μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, για να προστεθούν τα νέα στοιχεία σύνδεσης.

  6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αναφοράς για τη νέα σύνδεση στο πλαίσιο κειμένου Αποθήκευση ως και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5466268_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016