Παρακολούθηση ασφάλεια εργασιών χρησιμοποιώντας το Ιστορικό ασφαλείας

Το παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας επιτρέπει τις εξής ενέργειες:

 • Προβολή της σύνοψης ειδοποιήσεων και των μηνυμάτων συμβάντων.

 • Προβολή των αποτελεσμάτων των σαρώσεων που εκτελείτε στον υπολογιστή.

 • Προβολή των στοιχείων που έχετε υποβάλλει στην τοποθεσία στο web Symantec Security Response.

 • Διαχείριση των στοιχείων καραντίνας.

 • Παρακολούθηση των εργασιών ασφαλείας που εκτελούν τα προϊόντα σας στο παρασκήνιο.

Το Ιστορικό ασφαλείας σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις εργασίες ασφαλείας που εκτελεί το προϊόν σας στο παρασκήνιο. Επιπλέον, μπορείτε να ελέγχετε τις ειδοποιήσεις που λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή στο Ιστορικό ασφαλείας. Αν δεν μπορείτε να ελέγχετε μια ειδοποίηση όταν τη λαμβάνετε, μπορείτε να το κάνετε αργότερα στο Ιστορικό ασφαλείας.

Οι ειδοποιήσεις, τα αποτελέσματα σάρωσης και άλλα στοιχεία ασφαλείας που σχετίζονται με διάφορες λειτουργίες προϊόντος εμφανίζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας. Για παράδειγμα, τα στοιχεία ασφαλείας που σχετίζονται με τη λειτουργία Καραντίνα εμφανίζονται στην κατηγορία Καραντίνα. Επιπλέον, το παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας εμφανίζει τις λεπτομέρειες κάθε στοιχείου στο τμήμα Λεπτομέρειες.

Το Ιστορικό ασφαλείας οργανώνει ευρέως όλες τις κατηγορίες στις παρακάτω ομάδες, βάσει της λειτουργικότητάς τους:

 • Όλες οι δραστηριότητες

 • Προστασία και απόδοση

 • Υποβολές και σφάλματα

 • Απόδοση

 • Πληροφοριακές

Από προεπιλογή, οι παρακάτω κατηγορίες πληροφοριών είναι διαθέσιμες στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας :

 • Πρόσφατο ιστορικό

 • Πλήρες ιστορικό

 • Αποτελέσματα σάρωσης

 • Κίνδυνοι ασφαλείας που επιλύθηκαν

 • Κίνδυνοι ασφαλείας που δεν έχουν αντιμετωπιστεί

 • Καραντίνα

 • Δραστηριότητα SONAR

 • Τείχος προστασίας - Δίκτυο και συνδέσεις

 • Τείχος προστασίας - Δραστηριότητες

 • Πρόληψη εισβολής

 • Προστασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 • Download Insight

 • AntiSpam

 • Ταυτότητα

 • Norton Product Tamper Protection

 • Ειδοποίηση απόδοσης

 • Περιορισμός χρήσης δικτύου

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

 • Αναφερόμενες τοποθεσίες στη Symantec

 • Αναφορά σφαλμάτων Norton

 • Σφάλματα email

 • Norton Community Watch

 • Εκκαθάριση αρχείων

 • Βελτιστοποίηση δίσκου

 • Αθόρυβη λειτουργία

 • LiveUpdate

Οι λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τείχους προστασίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένα προϊόντα Norton.

Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία ασφαλείας με βάση την κατηγορία των συμβάντων που επιλέγετε και τη συμβολοσειρά αναζήτησης που εισάγετε. Το Norton περιορίζει τον αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα στο παράθυρο Ιστορικό ασφαλείας. Ως εκ τούτου, το Ιστορικό ασφαλείας χωρίζει τα στοιχεία που εμφανίζονται για οποιαδήποτε κριτήρια αναζήτησης και τα εμφανίζει σε ξεχωριστές σελίδες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κύλιση σελίδων στο κάτω μέρος του παραθύρου, ώστε να μετακινηθείτε διαδοχικά σε διαφορετικές σελίδες. Σε περίπτωση που θέλετε να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη σελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Μετάβαση στη σελίδα για να ανοίξετε την αντίστοιχη σελίδα. Ο μέγιστος αριθμός στοιχείων που εμφανίζονται ανά σελίδα είναι 100.

Βάσει της κατάστασης ασφαλείας ενός στοιχείου σε μια κατηγορία πληροφοριών, μπορείτε να εκτελέσετε τις κατάλληλες ενέργειες για την επίλυση ενός κινδύνου ή απειλής. Οι ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Επαναφορά και εξαίρεση στοιχείου καραντίνας.

 • Κατάργηση στοιχείου από το Ιστορικό ασφαλείας.

 • Υποβολή στοιχείου στη Symantec για περαιτέρω ανάλυση.

 • Ορισμός ως αξιόπιστων ή περιορισμός των συσκευών ενός επιλεγμένου δικτύου.

 • Κατάργηση της κατάστασης αξιοπιστίας ή περιορισμού των συσκευών ενός επιλεγμένου δικτύου.

 • Παροχή άδειας σε ένα επιλεγμένο πρόγραμμα ώστε να έχει πρόσβαση στο Internet.

 • Ρυθμίστε τις παραμέτρους του Norton, ώστε να σας ειδοποιεί κάθε φορά που αποκλείει μια επιλεγμένη υπογραφή επίθεσης.

Το Norton σάς επιτρέπει επίσης να αποθηκεύσετε το ιστορικό συμβάντων ασφαλείας. Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες συμβάντος ασφαλείας όποτε θέλετε. Αν θέλετε να αναλύσετε τα συμβάντα ασφαλείας για μια συγκεκριμένη ημέρα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία καταγραφής του Ιστορικού ασφαλείας για αυτήν την ημέρα. Μπορείτε αργότερα να εισαγάγετε το αρχείο στο Ιστορικό ασφαλείας και να αναλύσετε τα δεδομένα.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

Η λύση διευκόλυνε τη διαχείριση του προβλήματός μου.

Ναι Όχι

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε αυτήν τη λύση.

Σας ευχαριστούμε που βοηθήσατε στη βελτίωση αυτής της εμπειρίας.

Τι θέλετε να κάνετε τώρα;

Αναζητήστε λύσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας.

DOCID: v5458686_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 23/02/2018