Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης στο cloud

Το Identity Safe σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους, για την αποθήκευση των δεδομένων Identity Safe. Για κάθε λογαριασμό Norton, μπορείτε να δημιουργήσετε μία θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα τοπική θυρίδα αποθήκευσης. Ωστόσο, μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα από την υπάρχουσα τοπική θυρίδα αποθήκευσης στη θυρίδα αποθήκευση στο cloud, όταν κάνετε αναβάθμιση στο προϊόν Norton. Κατά τη μεταφορά των δεδομένων του Identity Safe από την τοπική θυρίδα αποθήκευσης στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους, δεν έχετε πρόσβαση στα δεδομένα της τοπικής θυρίδας αποθήκευσης. Η θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους παρέχει ευκολία χρήσης των δεδομένων Identity Safe κατά τη μετακίνησή σας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους του Identity Safe από οποιονδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεμένος στο Internet.

Δημιουργία τοπικής θυρίδας αποθήκευσης

  1. Στο κύριο παράθυρο του προϊόντος Norton, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ταυτότητα και έπειτα στην επιλογή Identity Safe.

  2. Στο παράθυρο Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Είσοδος.

    Αν δεν έχετε λογαριασμό Norton, χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο Εγγραφή τώρα! για τη δημιουργία νέου λογαριασμού Norton.

  3. Στο παράθυρο Δημιουργία νέας θυρίδας αποθήκευσης: Κωδικός πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης, στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης θυρίδας αποθήκευσης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και έπειτα στην επιλογή Επόμενο.

  4. Στο παράθυρο Δημιουργία θυρίδας αποθήκευσης: επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

  5. Στο πλαίσιο Δημιουργία νέας θυρίδας αποθήκευσης: υπόδειξη κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε μια υπόδειξη για τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

    Αν έχετε ήδη αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του Identity Safe, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και επιλέξτε το αρχείο του αντιγράφου ασφαλείας για να το συγχωνεύσετε στο νέο λογαριασμό.

  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54500320_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016