Ρύθμιση του λογαριασμού Norton Identity Safe

Το Identity Safe σάς βοηθά να διαχειριστείτε τις ευαίσθητες πληροφορίες και παρέχει πρόσθετη ασφάλεια ενώ εκτελείτε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το Identity Safe παρέχει ασφαλή χώρο αποθήκευσης των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως διεύθυνση, πληροφορίες σύνδεσης, κωδικοί πρόσβασης και στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Το Identity Safe σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα εξής:

  • Στοιχεία σύνδεσης, όπως αναγνωριστικά χρήστη και κωδικοί πρόσβασης των λογαριασμών email

  • Προσωπικές πληροφορίες όπως είναι η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός διαβατηρίου και ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης.

  • Τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας όπως είναι ο αριθμός πιστωτικής κάρτας και η ημερομηνία λήξης της.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ευαίσθητες πληροφορίες μόνο αφού ρυθμίσετε το Identity Safe και δημιουργήσετε τη θυρίδα αποθήκευσης.

Το Identity Safe σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους, για την αποθήκευση των δεδομένων Identity Safe. Για κάθε λογαριασμό Norton, μπορείτε να δημιουργήσετε μία θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα τοπική θυρίδα αποθήκευσης. Ωστόσο, μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα από την υπάρχουσα τοπική θυρίδα αποθήκευσης στη θυρίδα αποθήκευση στο cloud, όταν κάνετε αναβάθμιση στο Norton. Κατά τη μεταφορά των δεδομένων του Identity Safe από την τοπική θυρίδα αποθήκευσης στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους, τα δεδομένα της τοπικής θυρίδας αποθήκευσης καταργούνται οριστικά.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη θυρίδα αποθήκευσης υπολογιστικού νέφους του Identity Safe από οποιονδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεμένος στο Internet.

Τα δεδομένα του Identity Safe αποθηκεύονται στο διαδίκτυο με χρήση του λογαριασμού σας Norton. Για έναν λογαριασμό Norton, μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο μία θυρίδα αποθήκευσης στο cloud.

Σας ευχαριστούμε!

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την υποστήριξη Norton.

< Επιστροφή

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v54500247_ns_retail_el_el
Λειτουργικό σύστημα: Windows
Τελευταία τροποποίηση: 13/12/2016